** นิทรรศการ "ผลิร่ารงพร่างผกา" โดย วราวุฒิ โตอุรวงศ์ กับผลงานที่สื่อแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่ากับสิ่งที่ทุกคนพยายามซ่อนเร้น และ ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร กับผลงานที่เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งเสรีาพทางเพศสภาพ วันนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม ที่อาร์เดล เธิร์ด เพลส แกลเลอรี (เว้นวันอาทิตย์) 

ปัญหาระดับโลก!!

นิทรรศการ “ทรู แอร์ ออน คีย์ สตริง”

          ** นิทรรศการ “ทรู แอร์ ออน คีย์ สตริง” โดย เมธี น้อยจินดา สร้างงานเสียงและถ่ายทอดเสียงของโน๊ตแต่ละตัวที่แยกกันเปล่งเสียงด้วยลำโพง 25 ตัวโดยที่ลำโพงยังมีบทบาทเสมือนเป็นตัวละครที่ร่วมเล่นกันในละครโรงใหญ่ด้วยการร้อยเรียงบรรเลงผสานกัน วันนี้ถึง 15 ธันวาคม ที่ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (ยกเว้นวันจันทร์)

ปัญหาระดับโลก!!

ปัญหาระดับโลก!!

นิทรรศการ “หัวลำโพง”

          ** นิทรรศการ “หัวลำโพง” โดย มานิต ศรีวานิชภูมิ และ แรมมี่ นารูลา ช่างเป็นความบังเอิญเมื่อสองช่างภาพเริ่มงานถ่ายรูปแนวสตรีทอย่างจริงจังที่ีหัวลำโพง วันนี้ถึง 28 ธันวาคม ที่คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี สีลม (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)

ปัญหาระดับโลก!!

ปัญหาระดับโลก!!

ปัญหาระดับโลก!!

นิทรรศการ "วิวาห์พระสังข์"

          ** นิทรรศการ "วิวาห์พระสังข์" โดย วิภู ศรีวิลาศ แรงบันดาลใจจากประเด็นปัญหาระดับโลกในเรื่องการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันบอกเล่าผ่านนิยายคลาสสิกของไทย เรื่องสังข์ทอง วันนี้ถึง 19 มกราคม 2563 ที่ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ้นเตอร์ (ยกเว้นวันจันทร์)