นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. กล่าวตามที่มีการเสนอบทความ ระบุคลองด่าน-คลองสนามชัย ในพื้นที่เขตจอมทอง-เขตธนบุรี ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย สีดำเข้ม ส่งกลิ่นเหม็น และมีขยะในบางจุด ทั้งที่คลองด่าน-คลองสนามชัย ถูกจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ หากปล่อยให้น้ำเน่าเสียในอนาคตอาจกลายเป็นคลองแสนแสบ 2 ว่า 

 

 

 

 

แก้ปัญหาน้ำเน่า-พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่อง

 


          สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองด่าน ตั้งแต่แยกคลองบางกอกใหญ่ถึงวัดใหม่ยายนุ้ย สุดเขตธนบุรี โดยตรวจสอบการบำบัดน้ำเน่าเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกของผู้พักอาศัยในพื้นที่ริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะของเสียลงคลอง รวมถึงให้สถานประกอบการอาหารติดตั้งและดูแลถังดักไขมันสม่ำเสมอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประสานสถานประกอบการให้ส่งข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน

 

 

แก้ปัญหาน้ำเน่า-พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่อง

 


          นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเขตจอมทอง ได้จัดเก็บขยะทางน้ำทุกวัน จุดที่มีขยะอยู่เต็มจะเป็นส่วนที่เว้าเข้าไปอยู่ในแนวเขตบ้านเรือนประชาชน ซึ่งสำนักงานเขตได้เข้าไปจัดเก็บและประสานขอความร่วมมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมช่วยดำเนินการจัดเก็บขยะด้วย 

 

 

 

 

 

แก้ปัญหาน้ำเน่า-พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่อง

 


          ขณะเดียวกันได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก โดยจัดทำประกาศขอความร่วมมือไม่ให้ทิ้งขยะของเสียลงในคลอง ตลอดจนจัดการอบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำไปเทในบริเวณที่มีน้ำขังหรือน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง อีกทั้งได้พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลอง โดยจัดทำโครงการพัฒนารองรับการท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองบางขุนเทียน จากวัดบางขุนเทียนในถึงคลองด่าน (วัดหนัง) ให้สวยงาม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

 

แก้ปัญหาน้ำเน่า-พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่อง