นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ พบหลายพื้นที่มีจำนวนฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนว่า สำนักการโยธา ได้ร่วมกับสำนักงานเขต ตรวจติดตามดูแลโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

ติดตามโครงการก่อสร้าง-กำชับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5

 

 

ติดตามโครงการก่อสร้าง-กำชับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5

 


          โดยเฉพาะการกำชับ กวดขัน ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ฉีดล้างถนนและทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงกำชับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารให้ล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศจากการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย

 

 

 

 

ติดตามโครงการก่อสร้าง-กำชับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5

 

 

ติดตามโครงการก่อสร้าง-กำชับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5

 

 

 

ติดตามโครงการก่อสร้าง-กำชับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5