Business buzzwords

        

         คอลัมน์ English Today สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาไปทำความรู้จัก "buzzword "(อ่านออกเสียงว่า บัซ-เวิร์ด) หมายถึง คำฮิตที่ฟังดูเท่ เก๋ น่าสนใจ แต่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน buzzword อาจเป็นคำที่ใช้กันจนเฝือ ฟังประหลาด หรือไม่สมเหตุสมผล หรืออาจเป็นคำที่ดีมีประโยชน์ก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้ buzzword แต่ไม่ว่าจะชอบหรือชัง buzzword ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในแวดวงธุรกิจที่หลีกเลี่ยงได้ยาก มาดูตัวอย่างคำฮิตในวงการธุรกิจกันค่ะ

      - Advertainment หมายถึง การทำโฆษณาที่แฝงไปกับความบันเทิง เป็นการใช้สื่อความบันเทิงรูปแบบต่าง เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการวิทยุหรือสื่อออนไลน์ร่วมกับการโฆษณา โดยจะมีนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและแฝงโฆษณาแบบเนียน

      - Big data หมายถึง ข้อมูลมหาศาลในหลากหลายรูปแบบที่องค์กรมีอยู่ในมือ และสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ เช่น

The government is using big data to launch various programs designed to boost the economy.

รัฐบาลใช้บิ๊กดาต้าเพื่อเปิดตัวโครงการต่าง ที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

      - Content is king เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยบิลล์ เกตส์ แห่งไมโครซอฟต์ หมายถึง เนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น การจะทำการตลาดดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ดีและเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพดีให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

      - Customer journey หมายถึง ประสบการณ์ต่าง ที่ลูกค้าจะพบเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท ดังนั้น หากเราต้องการเข้าใจประสบการณ์เดินทางของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ก็ควรจัดทำ Customer journey map หรือแผนที่ประสบการณ์เดินทางของลูกค้า

      - Deep dive หมายถึง การวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น

We need to do a deep dive on the competition before tapping into the evolving markets in ASEAN.

เราต้องวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการแข่งขันก่อนที่จะเข้าไปเจาะตลาดที่กำลังขยายตัวในอาเซียน

      - Growth hacking หมายถึง กลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตเป็นหลัก ซึ่งมักใช้กับสตาร์ทอัปที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นและด้วยงบประมาณจำกัด เนื่องจากเป้าหมายหลักของ growth hacking เน้นที่การหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยใช้งบน้อยที่สุด จึงนิยมใช้วิธีการตลาดที่ไม่ต้องเสียเงินมาก เช่น การสร้างบล็อก โซเชียลมีเดีย หรือการทำการตลาดโดยการใช้เนื้อหา (content marketing) เช่น บทความในเว็บไซต์ต่าง

     - Low-hanging fruit ในทางการขาย low-hanging fruit หมายถึง เป้าหมายที่ทำสำเร็จได้ง่าย สินค้าหรือบริการที่ซื้อง่ายขายคล่องหรือลูกค้าที่มีแนวโน้มสูงว่าจะซื้อสินค้าของเรา นอกจากนั้น ยังหมายถึงปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายด้วย

Given the difficult economic environment, it might be a good idea for the company to go after low-hanging fruit to generate quick revenue.

ในสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเช่นนี้ บริษัทควรจะเน้นที่สินค้าหรือบริการที่ซื้อง่ายขายคล่องเพื่อจะสามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว

     - Move the needle เป็นสำนวนหมายถึง สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น

Many large corporations have been working collaboratively to move the needle in the circular economy in Thailand.

บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งร่วมมือกันเพื่อสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย

                                                                                             แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

                                                                                              ผศ. ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์