จบลงท่ามกลางความประทับใจกับผลงานเพลงอันไพเราะในคอนเสิร์ต “รางวัลชีวิต...พรพิรุณ” โดย สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศาลาเฉลิมกรุง จัดขึ้นเพื่อเชิดชูผลงานของ ครูสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี 2561 ที่ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันก่อน

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

จิตติมา เจือใจ-พรหมเทพ เทพรัตน์

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

วินัย พันธุรักษ์

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

วิรัช อยู่ถาวร-ศรีไศล สุชาติวุฒิ

          บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ชมที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตที่รวมบทเพลงดังผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของครูสุคนธ์ พรพิรุณ ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง, เศรษฐา ศิระฉายา, ประวัติ ปัทมสูต, จินตนา สุขสถิตย์, วิรัช อยู่ถาวร และนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาติวุฒิ, ศรวณี โพธิเทศ, โฉมฉาย อรุณฉาน, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, พรหมเทพ เทพรัตน์, ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และ นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาร่วมร้องเพลงคู่กับ สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติด้วย

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

พรหมเทพ เทพรัตน์

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ–จินตนา สุขสถิตย์-กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

เชิดชูครูเพลง"รางวัลชีวิต พรพิรุณ"

รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

          พิธีกร นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ–กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ ครูสุคนธ์ พรพิรุณ ต่อไป