ในโอกาสครบ 50 ปีการก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จัดงานนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน พร้อมทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ โดยมี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเหล่าศิลปิน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ริเวอร์มิวเซียม แบงค็อก ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่่อวันก่อน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

          กอบกาญจน์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 50 ปี บนพันธกิจ ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ เพื่อคนไทย โดยไม่เพียงแค่การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์ การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านศิลปะซึ่งเป็นตัวช่วยดึงตัวตนและช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยนตลอดจนการสร้างสมาธิและมีความสงบ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรม ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ขึ้นในปี 2532 เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาศิลปินและวงการศิลปะให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในทุกท้องที่

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

นิทรรศการศิลปกรรม ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’

          และในปีนี้ซึ่งครบ 50 ปีจึงได้ถือโอกาสจัดนิทรรศการศิลปกรรม ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ โดยจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานทุกครั้ง ตั้งแต่ปี 2545 รวม 12 ภาพ ทั้งยังมีผลงานจากกรรมการผู้ตัดสินการประกวดตลอด 30 ปี ซึ่งล้วนแต่เป็นศิลปินระดับประเทศ อาทิ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข, อ.ประเทือง เอมเจริญ, ศ.ชลูด นิ่มเสมอ, ศ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำภาพที่ชนะการประกวดทั้งประเภทยอดเยี่ยมและดีเด่นตั้งแต่ปี 2532 มาจัดแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัย และความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ในแต่ละช่วงเวลา