มรดกแห่งภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะหลายแขนงได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าวิจิตรงดงามยากหาใดเปรียบ...เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคภายใต้ แนวคิด  “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทย ผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น เอ็ม ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร วันก่อน 

    วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ชฎาทิพ จูตระกูล และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ (กลาง) พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานชมนิทรรศการ

     โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ โดยมี พลเรือโทจงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี และ ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดของนิทรรศการ พร้อมรับชมการแสดงชุดพิเศษ “หยาดเหงื่อเพื่อจอมราชันย์” และรับฟังการเสวนาจาก นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย กวีสองแผ่นดิน ผู้แต่งกาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ ร่วมเปิดเผยเกียรติประวัติครั้งสำคัญในชีวิต  

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เรือพระที่นั่งสุพรรษหงส์จำลอง

    พลเรือโทจงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในงานจัดงานว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หน่วยงานหลักนำโดยกองทัพเรือ และไอคอนสยาม จึงร่วมกันจัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ไทย ผ่านความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และการถวายความจงรักภักดีด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของกำลังพลทุกหมู่เหล่า โดยประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธี ที่นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติอย่างใกล้ชิด ก่อนถึงวันพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน  

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ- นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย บอกเล่าความภาคภูมิใจในชีวิต

     ความน่าสนใจของนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ ครั้งนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดเรือพระราชพิธี ความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2502 เป็นต้นมา และการเสด็จพระราชดำเนินตามรอยพระราชบิดาในรัชกาลที่ 10 นำเสนอผ่านแกลลอรี่ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

     ส่วนที่ 2 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนภาพความงดงามแห่งเรือพระที่นั่งที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาผ่านศิลปะชั้นสูงให้เป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ การจัดริ้วขบวน ตำแหน่งของกำลังพลบนเรือและการเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่า ผู้สืบสานเอกลักษณ์ของชาติด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงพายเงินพายทองและแพนหางนกยูงที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

     ส่วนที่ 3 “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” จัดแสดงวีดิทัศน์สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี2549 จนมาสู่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพิธีถ่ายทอดสด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

    วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ส่งนจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง

    พร้อมกันนี้ยังมีส่วนจัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรืออย่างละเอียดครบถ้วน โดยผู้เข้าชมสามารถชมได้ที่บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น เอ็มโซนไอคอนลักซ์

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม

    ภายในนิทรรศการนอกจากจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) แล้ว ยังได้นำเทคนิคใหม่ ๆ มาประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความแปลกตาไปจากนิทรรศการรูปแบบเดิม เช่น “ทัช เทเบิล” (Touch Table) จอแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งแบบแอลอีดี, เทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram) เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ชื่นชมความงดงามของลวดลายเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ พร้อมคำอธิบายอักษรเบรลล์ เพื่อเอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

วิจิตร "ศิลปะบนผืนน้ำ" ผ่านเรื่องราวขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สูจิบัตร

    ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าชมงานจะได้รับสูจิบัตรที่มีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างครบถ้วน แจกจ่ายภายในบริเวณงานจำนวน 2,000 ฉบับ (อีก 10,000 ฉบับ จะแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมชมขบวนเรือฯ ในวันเสด็จฯ) และยังสามารถใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อชมภาพขบวนเรือพระราชพิธีเสมือนจริงในรูปแบบ จำลอง 3 มิติ และเนื้อหาของนิทรรศการผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย และตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการฯ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ เวิร์คช็อปสาธิตการร้อยมาลัย โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ซึ่งแสดงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมดอกไม้ผ่านงานเครื่องแขวนนับตั้งแต่ปี 2509 รวมถึงกิจกรรมการประดับกระจกสีลวดลายเรือพระที่นั่ง โดยนักเรียนโรงเรียนช่างสิบหมู่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจ

      ร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00- 16.00 น. บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 โดยนิทรรศการจะจัดยาวไปจนถึง 31 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338