เวลา 14.05 น.วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (วังหน้า) Google Arts & Culture ภายใต้ กูเกิ้ล ประเทศไทย ร่วมมือกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุนจาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น จัดงานเปิดตัวนิทรรศการ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมความงดงามและศึกษาเรื่องราวพื้นที่ประวัติศาสตร์ของไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นในรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน

          ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน  ผู้อำนวยการโครงการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี กรมศิลปากร กล่าวว่า โครงการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี เกิดขึ้นครั้งแรกเพื่อสร้างความรู้จักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า  

          "เราเติบโตเมืองนอกก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับวังหน้า โชคดีได้ทำงานที่กรมศิลปากรเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักประวัติศาสตร์จำนวนมาก ได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงอดีตและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วังหน้า ร่องรอยวังหน้าอยู่ตรงไหน ประวัติศาสตร์ไทยอ่านได้ แต่อยากนำข้อมูลในพื้นที่ให้คนเข้าถึงประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ห่างไกลจากประวัติศาสตร์ของไทย  เราเข้าไปค้นหาข้อมูลวังหน้าที่จดหมายเหตุและหาหนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในร้านเอเชียบุ๊คส ร้านคิโนะคุนิยะ ที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ เกิดความคิดจะขยายข้อมูลต่างๆ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างไร นิทรรศการวังน่านิมิตจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้ว เน้นเทคโนโลยีกระจายข้อมูลวังหน้า มีผลงานสร้างสรรค์จำนวน 11 ชิ้น เป็นหอจดหมายเหตุอีกรูปแบบหนึ่ง มีพันธมิตรเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ แม้นิทรรศการจบไปแล้ว แต่ก็ยังเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลก  ถัดมาเป็นนิทรรศการ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เชิญคนเข้าไปในพื้นที่วังหน้าเพื่อสัมผัสกับข้อมูลผ่านการเห็น ได้ยิน"

         นอกจากนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ยังกล่าวอีกว่า สำหรับนิทรรศการวังหน้าในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Google Arts & Culture เป็นผลจากการติดตามผลงานของ Google Arts & Culture ซึ่งรวบรวมข้อมูลและผลงานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก ไว้บนโลกออนไลน์​ สนใจประวัติศาสตร์ได้ดูพิพิธภัณฑ์เบอร์ลินและชมตัวอย่างผลงานสำคัญ แม้ไม่ได้ไปสถานที่จริง แต่ก็ยังได้เห็นสิ่งของจัดแสดง คิดในใจอยากให้คนทั่วโลกเห็นศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบนี้ เพราะเมืองไทยมีของดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีโบราณวัตถุและสิ่งของล้ำค่าจัดแสดง อยากให้คนได้เห็นและเข้าถึงความเก่งกาจของคนในอดีต จึงชวน   Google Arts & Culture มาทำงานร่วมกันเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและเสนอข้อมูลจากนิทรรศการวังหน้านฤมิตในรูปแบบดิจิทัลและอินเตอร์แอคทีฟ ถือเป็นจดหมายเหตุอีกรูปแบบหนึ่งที่มีมิติ ทุกคนสามารถเข้าไปจับต้อง เล่นกับมัน โดยไม่ต้องเข้ามาที่วังหน้า ประเทศไทย เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คนเข้าถึงได้ตลอดเวลา

อนันต์ ชูโชติ

          ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลป์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมศิลปากร พยายามนำระบบดิจิทัล เข้ามาช่วยในการเผยแพร่งานของกรมศิลป์ ก็ประสบผลสำเร็จหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น งานด้านเออาร์ คิวอาร์โค้ด งานเกี่ยวกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อีบุ๊ก ดี-ไลเบอร์รี่ (ระบบสืบค้นเอกสารโบราณ) สมาร์ทมิวเซียม สมาร์ทไลเบอร์รี่มาแล้ว ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบ แม้งานของเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปวัฒนธรรม แต่ละเดือนมีคนเข้ามาดูเราเดือนละล้านกว่าคน ก็เป็นความภาคภูมิใจ ซึ่งการดำเนินโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล จากที่เคยจัดนิทรรศการ วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา ในแต่ละที่ ไม่ว่าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ดิจิตัล ช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

 

จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว

          ขณะที่ นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย)จำกัด อธิบายถึงรายละเอียดนิทรรศการว่า หัวข้อนิทรรศการในรูปแบบดิจิตัล มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่1 รู้จักวังหน้า เป็นการกกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์วังหน้า ความคิดดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ตอนที่ 2 กว่าจะเป็นนัยระนาบนอก อินซิทู ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เป็นการรวบรวมผลงานของศิลปินแต่ละท่านที่ได้รังสรรค์ไว้ในช่วงนิทรรศการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ตอนที่ 3 ชุบชีวิตทางมรดกทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ อินซิทู เป็นการกล่าวถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นร่องรอยของวังหน้าไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคชกรรมประเวศ พลับพลาสูง และสิ่งอื่นๆ ที่ได้จัดแสดงไปแล้วเช่นกัน และตอนที่ 4 ผัสสะ ของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ อินซิทู กล่าวถึงส่วนที่จับต้องไม่ได้ เช่น เพลง พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงภาพวาด เป็นต้น
         โดยทั้งหมดนี้นำเสนอผ่านภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง การซูม และวิดีโอมาเล่าเรื่องนิทรรศการ เช่น ส่วนประวัติของวังหน้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การจัดพื้นที่เชื่อมโยงแนวคิดการจัดทัพตามตำราพิชัยสงคราม การนำเสนอเรื่องราวของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้ผู้ชมได้สัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมกันราวกับได้เดินชมด้วยตัวเอง