ชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงกรณี นายเชาว์ มีขวด ทนายอาสา อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุถังขยะหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีสภาพชำรุด ขอให้ กทม. เปลี่ยนถังขยะใหม่ทดแทน ไม่ใช่รอจนถึงช่วงเลือกตั้งแล้วจึงนำมาแจก

 

 

          เช่นเดียวกับในช่วงก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา กทม. เคยจัดซื้อถังขยะ แต่ถังขยะชุดดังกล่าวใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป ว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจข้อมูลถังขยะที่ชำรุดและความต้องการถังรองรับมูลฝอยประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยขนาด 80 ลิตร 130 ลิตร และ 240 ลิตร จาก 50 เขต เพื่อเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อและนำถังขยะใหม่มาตั้งวางทดแทน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนการพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งวางถังรองรับมูลฝอย สำนักงานเขตจะเป็นผู้พิจารณาตามความต้องการและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและการใช้สอยร่วมกัน เช่น สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยให้กับชุมชน โรงเรียน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. ให้มีประสิทธิภาพ 


          นอกจากนี้ ในการดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณพื้นที่โดยรอบจุดที่ตั้งวางถังรองรับมูลฝอย สำนักงานเขตได้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเช็ด ล้าง ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและล้างทำความสะอาดบริเวณจุดตั้งวาง รวมถึงจัดทำแผนการล้างทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่กรุงเทพฯ


          สำหรับกรณีที่มีการระบุถังขยะที่ กทม.เคยจัดซื้อในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไปนั้น ในปีงบประมาณ 2561 สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดซื้อและจัดสรรถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร ให้สำนักงานเขต เพื่อพิจารณาตั้งวางบริเวณจุดรวบรวมมูลฝอยในชุมชนที่ทางเข้า-ออกคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยไปยังจุดรวบรวม ซึ่งควรเป็นถังขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยในชุมชนได้อย่างเพียงพอ