จากกรณีที่มีชาวบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาในเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยนั้น อยากทราบว่าทำไมถึงได้รับเงินช่วยเหลือเพียงแค่ 800 บาทต่อเดือนเท่านั้น 

 

 


          เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกเป็นบัตรคนจนนั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือถึงเดือนละ 500 บาท ทั้งๆ ที่คนเหล่านั้นมีอาชีพและมีร่างกายที่สมบูรณ์กว่าคนพิการ จึงอยากขอให้ลุงแจ่ม ช่วยประสานงานหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย


          อยากทราบว่าการจ่ายเงินแบบนี้เป็นการจ่ายเงินแบบ 2 มาตรฐานหรือเปล่า เห็นคนไม่จนจริงๆ ก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกัน ไม่ทราบว่าตรวจสอบความยากจนจากตรงไหน อยากรู้จริงๆ
จงกล

 


ตอบ
          ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง ชี้แจงว่า กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการกำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสวัสดิการจากภาครัฐเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ การเป็นอยู่ที่ดีในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายมาช่วยเหลือในด้านนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ โดยรัฐบาลได้มีการกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือ 800 บาทต่อเดือน และขณะนี้รัฐบาลยังคงไม่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือผู้พิการแต่อย่างใด
    

          ด้านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับกรณีนี้ภาครัฐมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว และมีการกำหนดเงินช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน โดยรัฐบาลมีการกำหนดเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพของคนพิการ 800 ต่อเดือน โดยศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน บอกกับลุงแจ่มว่า ในกรณีที่ประชาชนมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินช่วยเหลือค่ายังชีพของคนพิการจะได้เดือนละ 1,000-2,000 ต่อเดือนนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะภาครัฐได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าในแต่ละเดือนจะมีเงินเบี้ยยังชีพให้เดือนละ 800 บาทเท่านั้น ดังนั้นในกรณีนี้ถือว่าประชาชนเข้าใจผิด และภาครัฐก็ยังไม่มีนโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการแต่อย่างใด