Fun facts about English

      วันนี้ คอลัมน์ English Today สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพาย้อนเวลาไปค้นความน่าสนใจของ "ภาษาอังกฤษ" ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่มีผู้ใช้กว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นราว 20 % ของประชากรโลกทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษารวมอยู่ถึง 600-700 ล้านคน และด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ภาษาอังกฤษจึงมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 

     

       1. ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์มากกว่าภาษาส่วนใหญ่ในโลก โดยมีผู้ประมาณว่า ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์มากกว่า 1 ล้านคำ และในแต่ละปียังมีคำใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นถึง 1,000 คำ แต่ในจำนวน 1 ล้านคำนี้จะรวมคำชนิดต่าง ๆ ที่มาจากคำศัพท์เดียวกัน เช่น  different (คำคุณศัพท์)  differently
(คำวิเศษณ์) differ (คำกริยา) และ difference (คำนาม) และคำเก่าที่ไม่นิยมใช้ในปัจจุบันไว้ด้วย
       2. เจ้าของภาษาโดยเฉลี่ยจะรู้จักคำศัพท์ราว 20,000-35,000 คำ ขึ้นอยู่กับอาชีพ การศึกษา และความสนใจของแต่ละคน
       3. คำว่า alphabet ที่มีความหมายว่า ตัวอักษรนั้นมาจากคำว่า alphabetos ในภาษากรีกที่ประกอบด้วยอักษรกรีกสองตัวแรกคือ alpha และ beta
       4. ภาษาอังกฤษใช้อักษรละติน ซึ่งใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก
       5. อักษรอังกฤษที่ใช้มากที่สุดคือ “E” และที่ใช้น้อยที่สุดคือ “Q” โดย “E” จะใช้มากกว่าถึง 56 เท่า
       6. อักษรอังกฤษที่ใช้ขึ้นต้นคำมากที่สุดคือ “S” ซึ่งรวมถึงคำที่ขึ้นต้นด้วย sh, sp, st และ sc ส่วนอักษรที่ขึ้นต้นคำน้อยที่สุดคือ “X”
       7. แต่เดิมมีคำเพียงสองคำในภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย –gry คือ angry (โกรธ) และ hungry (หิว) แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการประดิษฐ์คำว่า hangry จากคำว่า hungry + angry ที่มีความหมายว่า โมโหหิวขึ้น และได้รับการบรรจุเข้าไว้ในพจนานุกรมเรียบร้อยแล้ว
       8. คำเก่าแก่ที่สุดในภาษาอังกฤษบางคำที่มีอายุย้อนกลับไปก่อนปี 900 เช่น I, love, black, mother, fire, hand, hear ยังคงใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน
       9. อักษรอังกฤษ 26 ตัวสามารถออกเสียงต่างกันถึง 40 เสียง ทั้งนี้เพราะอักษรหลายตัวสามารถออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งเสียง อาทิ อักษร C สามารถออกเสียงเป็น k เช่น color (คัลเลอร์) หรือ s เช่น city (ซีท-อิ), อักษร G สามารถออกเสียงเป็น g เช่น game (เกม) หรือ j เช่น ginger (จีน-เจอะ)

      10. คำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษประกอบด้วย 45 ตัวอักษรคือ pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis ซึ่งเป็นศัพท์ด้านการแพทย์ หมายถึง โรคปอดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นหินทรายเล็ก ๆ โดยเฉพาะฝุ่นหรือเถ้าจากภูเขาไฟเข้าสู่ปอด มีความหมายเช่นเดียวกับ silicosis หรือโรคปอดฝุ่นหินทราย
ส่วนอีกคำหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าคือ supercalifragilisticexpialidocious ซึ่งเป็นคำที่ประกอบด้วย 34 ตัวอักษรจากภาพยนตร์เรื่อง Mary Poppins ซึ่งแมรี ป๊อปปินส์ ตัวเอกในเรื่องอธิบายว่าเป็นคำที่ใช้เมื่อ “คุณไม่มีอะไรจะพูด” คำนี้ได้รับการบรรจุอยู่ในพจนานุกรมบางฉบับ
      11. Incomprehensibilities เป็นคำที่ได้รับการบันทึกเป็นสถิติในยุค 90 ว่าเป็นคำยาวที่สุด (21 ตัวอักษร) ที่ใช้กันทั่วไป


   

      12. euouae เป็นคำที่กินเนสส์บุ๊คบันทึกว่าเป็นคำที่ยาวที่สุดที่ประกอบด้วยสระแต่เพียงอย่างเดียว มีความหมายว่าการพักเสียงหรือจุดพักเสียง (cadence) แบบหนึ่งของดนตรีสมัยกลาง
     13. ประโยคที่สั้นที่สุดในภาษาอังกฤษโดยไม่มีการละคำใด ๆ คือ “I am.” แม้ว่าประโยคคำสั่ง “Go!” อาจดูเหมือนประโยคที่สั้นกว่า แต่มีการละประธานคำว่า You เอาไว้ ดังนั้นหากเขียนโดยไม่มีการละคำเป็น “You go!” ประโยคนี้จะยาวกว่า “I am.” สองตัวอักษร
      14. คำคุณศัพท์ที่ใช้มากที่สุดคือ good แม้บางสำนักอาจจัดอันดับแตกต่างกันไป เช่น Word Frequency Data จัดให้ good เป็นรองคุณศัพท์บางคำอย่าง other และ new แต่กระนั้น good ก็ยังถือเป็นหนึ่งในคำคุณศัพท์ที่ใช้มากที่สุด
      15. คำนามที่ใช้มากที่สุดคือ time โดย Oxford English Dictionary จัดให้ time มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วย person เป็นอันดับสอง และ year เป็นอันดับสาม

                                                                                   แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
                                                                                      ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์