นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และรัฐบาลได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างแท้จริงว่า กทม.ได้ดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน โดยมีเป้าหมายปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณทางข้ามทั้งหมด 450 แห่ง คาดภายในเดือนมกราคม 2563 กทม.จะสามารถปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนได้จำนวน 404 แห่ง ส่วนอีก 46 แห่งจะดำเนินการในปีต่อไป 

 


          นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักการจราจรและขนส่งได้บูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจภายใต้โครงการ School Care อำนวยความสะดวกจราจร ดูแลความปลอดภัย และรณรงค์วินัยจราจรบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนเพื่อให้ทางม้าลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

 

 


          ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักการจราจรและขนส่งยังได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาและรณรงค์วินัยจราจรบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งทางม้าลาย 3 มิติ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรภายในพื้นที่โรงเรียนที่สามารถควบคุมความเร็วของรถยนต์ได้ 

 

 

 

 


          โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในโรงเรียนอื่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย สำนักการจราจรและขนส่งได้ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนปรับปรุงเครื่องหมายจราจรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลของภาพจากกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) เมื่อมีเหตุรับแจ้งต่อไป