เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธาน “พัฒนาพรสวรรค์ สรรค์สร้างคีตกวี ผลิตนักดนตรีสู่สากล” ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อวงการดนตรีคลาสสิกของไทย คณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562

ม.ล.สราลี กิติยากร-อิทธิพล คุณปลื้ม-จุมพจน์ เชื้อสาย

          โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิก โดยมี อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการ ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ รองเลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการทุนฯ ร่วมงาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อค่ำวันก่อน

ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์-ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตพร-ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ-พิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์

          ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ได้ชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 และมอบเข็มที่ระลึกทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ แก่ผู้แทนองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, จีรานุช ภิรมย์ภักดี, อรุณีประภา หอมเศรษฐี, อัจฉรา เสริบุตร, กุณฑลี ประจิมทิศ, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตพร, พิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์, ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ฯลฯ

         

ส่วนหนึ่งของการแสดง

          จุมพจน์ กล่าวว่า ในปีนี้นำเสนอการแสดงดนตรีคลาสสิกประกอบบัลเลต์ 8 รายการ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีคลาสสิกทั้งแบบบรรเลงเดี่ยวและคู่ระหว่างเครื่องสายไวโอลิน และเปียโน โดยเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกเดี่ยว 4 รายการ และเพลงคลาสสิก ประกอบบัลเลต์ 4 รายการ โดย โอเรเลียง ปอนติเอร์ นักเปียโนผู้มีชื่อเสียงจากประเทศฝรั่งเศส, มาติเยอ อารามา นักไวโอลินมือหนึ่ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันไวโอลินชั้นสูงแห่งบอร์โดซ์ ชาร์ล จูด นักบัลเลต์เอก ระดับโลกแห่งโรงละครโอเปร่า ปารีส อดีตผู้อำนวยการ หอบัลเลต์แห่งบอร์โดซ์ เชื้อชาติ เวียดนาม ฝรั่งเศส และ สเตฟานี รูโบล ผู้แสดงเอก บัลเลต์หญิง จากหอบัลเลต์แห่งบอร์โดซ์