royal coronation
27 มกราคม 2563
ความรู้

7 แหล่งเรียนรู้ในราชวงศ์จักรี

2 สิงหาคม 2562 - 06:00 น.
มิวพาส,เรียนรู้,ศิลปวัฒนธรรม,พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ,หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,พระราชวังพญาไท,อุทยาน ร2,อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จเชียงใหม่
Shares :
เปิดอ่าน 1,772 ครั้ง

ใกล้ชิดและชื่นชมพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ 7 แห่งที่มีเรื่องราวสุดประทับใจ

     นับเป็นช่วงเวลาพิเศษของพสกนิกรไทยจะได้ใกล้ชิดและชื่นชมพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ 7 แห่งที่มีเรื่องราวสุดประทับใจให้ออกไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้งในชีวิต และความพิเศษจะทวีคูณโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตร “มิวพาส” เพราะสามารถแสดงบัตรเพื่อเข้าชมแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ

เรียนรู้กิจการน่านฟ้าไทยเกียรติภูมิเกริกก้องไกลถึงต่างแดน

     เริ่มต้นกันที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่เคยใช้ในกองทัพอากาศตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบ และพัสดุสำคัญมาจัดแสดง และยังมีห้องสมุดที่มีจดหมายเหตุ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และในปี 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และทรงมีความสนพระราชหฤทัยในกิจการเกี่ยวกับการบิน ได้พระราชทานเครื่องบินแบบ “สปิตไฟร์” ของกองทัพอากาศไทย ซึ่งปลดจำการไปแล้ว และนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติแก่พิพิธภัณฑ์เครื่องบินเมืองแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา ในการเผยแพร่เกียรติคุณและชื่อเสียงด้านอากาศยานของชาติไทยในต่างแดนอีกด้วย ซึ่งเปิดให้เข้าชมในวันอังคาร-วันอาทิตย์

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สุขสนุกพอเพียงกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีเกษตรครบวงจร

      หนึ่งในต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร ต้องยกให้ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการทั้งในอาคารและกลางแจ้ง แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะกับการพาครอบครัว พาเด็กๆ ไปสนุกกับกิจกรรมของจริงและฝึกปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย การหารายได้ และสร้างประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน โดยเปิดให้เข้าไปเรียนรู้ สุข สนุก ในวันอังคาร-อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     จากพระราชกรณียกิจและความสนพระราชหฤทัยด้านศิลปกรรมและงานฝีมือของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นที่มาของการสร้าง หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสซึ่งได้รับการยกย่อง การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ 

พระราชวังพญาไท

ขึ้นรถไฟฟ้าไปพระราชวังพญาไท แหล่งเรียนรู้ร่วมสมัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

     อีกแหล่งเรียนรู้เดินทางง่ายอยู่ใจกลางเมือง นั่นคือ พระราชวังพญาไท ในอดีตเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการเป็นโรงนาหลวงอันเป็นที่ทดลองทำนาทำสวนและในเวลาต่อมาได้รับการบูรณะเป็นที่ประทับของพระองค์ จนกระทั่งพระราชทานให้เป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน โดยพระราชวังพญาไทเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในวันอังคาร-วันอาทิตย์

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์โลกผ่านตราไปรษณียากร

    “ดวงตราไปรษณียากร” นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนความรุ่งเรืองด้านการสื่อสารของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใน พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของการไปรษณีย์ไทยตั้งแต่การก่อกำเนิดแสตมป์ดวงแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษ และการนำแสตมป์เข้ามาใช้ในประเทศไทย แสตมป์ดวงแรกของไทยชุด “โสฬส” สมัยรัชกาลที่ 5 และรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งมีการสร้างอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก รวมถึงตู้ไปรษณีย์เก่าแก่อายุ 136 ปี ศิลปะสมัยวิคตอเรียน เปิดให้เข้าชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การแสดงโขนในอุทยาน ร.2

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติบรรจุไว้อย่างครบครันในอุทยาน ร.2

    แหล่งเรียนรู้บรรยากาศดีริมแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม คือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนมไทยจำลอง โรงละครกลางแจ้งสำหรับใช้จัดการแสดงโขน ละคร ดนตรี ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การจัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต และยังมีสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพในทางวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมทุกวัน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์รัชกาลที่ 9 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

    พื้นที่การจัดแสดงพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลกบนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ภายใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา อันวิจิตรตระการตาและสง่างามที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย” และมีส่วนจัดแสดงโครงการพระราชดำริเต็มรูปแบบ 3 มิติทั้ง แสง สี และเสียงสุดอลังการ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างมาก

     นอกจากผู้ถือบัตร “มิวพาส” จะมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ในแหล่งเรียนรู้ทั้ง 7 แห่ง ยังถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ