ถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยสำหรับการจากไปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ ท่านถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยวัย 99 ปี

........

         พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หรือที่คนนิยมเรียกท่านว่า “ป๋าเปรม” เป็นปูชนียบุคคลที่สร้างคุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองมากมาย ท่านเสียสละทำงานเพื่อแผ่นดิน เป็นเจ้าของประโยคลึกซึ้งว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้วงการศิลปะ คือการสร้างคน ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนผ่านการสนับสนุนการศึกษาศิลปะของนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รับทราบภารกิจนี้ของ "ป๋าเปรม”

       ดังนั้นเพื่อแสดงการไว้อาลัยต่อคุณงามความดีของ “ป๋า” และเพื่อส่งเสริมศิลปะให้ศิลปินที่เคยได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์” ได้มีโอกาสแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางที่ถนัดอย่างเป็นอิสระ อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และประธานคณะทำงานกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จึงได้จัดทำโครงการเฉพาะกิจเพื่อเชิดชูเกียรติและไว้อาลัย “ป๋า” ด้วยการจัดกิจกรรม "ประกวดผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะในหมู่อดีตนิสิต-นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจากกองทุนฯ(ป๋า)" ภายใต้หัวข้อ ดอกไม้จากใจไว้อาลัย “ป๋า”

จารุวัตร บุญแวดล้อม ซึ่งเคยได้รับทุนกำลังต้อนรับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในงานมอบทุนฯ

        อ.ปัญญา วิจินธนสาร กล่าวว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีคุณอย่างอเนกอนันต์ต่อกองทุนฯ กรรมการและนิสิตนักศึกษาทุนทุกคนมีความอาลัยอย่างยิ่ง ท่านเป็นรัฐบุรุษผู้เกิดมาเพื่อแผ่นดินไทยและมีคุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรม ท่านเป็นผู้มีพระคุณโดยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนฯ สนับสนุนการศึกษาศิลปะของนิสิต-นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2561 มีนิสิต-นักศึกษาได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 1,413 คน

กองทุนฯ สนับสนุนการศึกษาศิลปะตั้งแต่ปี 44-61 มีนิสิต-นักศึกษาได้รับทุนแล้ว 1,413 คน

          “ย้อนหลังไป พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปะมาตลอด เมื่อปี 2528 พล.อ.เปรม ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเยือนสหราชอาณาจักร หนึ่งในภารกิจสถานทูตจัดกิจกรรมให้คนไทยในอังกฤษได้พบนายกรัฐมนตรี ตัวเอง และ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งช่วงนั้นเป็นจิตรกรอาสาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปทีป วัดไทยในกรุงลอนดอน ได้มีโอกาสพบสนทนาและนำภาพให้ดู ท่านสนใจ เช้าวันรุ่งขึ้นท่านยกเลิกภารกิจส่วนตัวเพื่อไปชมจิตรกรรมฝาผนัง จากนั้นรัฐบาลจัดสรรงบประมาณดูแลการสร้างจิตรกรรมในช่วงสุดท้าย ทำให้งานสำเร็จร่วมฉลอง 60 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณความดีของท่านจะไม่เลือนหาย" อ.ปัญญาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความสนใจในงานศิลปะของ “ป๋าเปรม”

เด็กทุนป๋า...จารุวัตร บุญแวดล้อม-อ.อัฐพร นิ่มมาลัยแก้ว-อ.อนุพงษ์ จันทร-ผศ.ธณฤทภ์ ทิพย์วารี

        นอกจากนี้ อ.ปัญญา ยังเล่าอีกว่า พอมาในช่วง พล.อ.เปรม พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นองคมนตรีและประธานองคมนตรีตามลำดับ ท่านไม่ทิ้งวงการศิลปะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เชิญ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญาชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรมฯ ทุกปี ท่านให้ความเมตตาไม่เคยปฏิเสธ ถามไถ่นักศึกษาทำงานเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่พบนักศึกษาไม่มีเงิน ขณะที่การสร้างศิลปนิพนธ์ต้องลงทุนสูง จึงเป็นที่มาของ กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์” ตามดำริของ พล.อ.เปรม กองทุนดังกล่าวนี้จึงยืนหยัดสนับสนุนนักศึกษาเก่งและดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาจนทุกวันนี้

“ภิกษุสันดานกา” ผลงานของ อ.อนุพงษ์ จันทร

        “วันหนึ่งมีนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ชื่อ สมพร แต้มประสิทธิ์ ไปหย่อนหนังสือขอทุนเรียนศิลปะที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ บ้านพักของ พล.อ.เปรม ท่านจึงมีดำริให้จัดงานประมูลภาพจิตรกรรมเพื่อหาทุนการศึกษา สมพรเป็นหนึ่งในนักศึกษาทุน ปัจจุบันเป็นศิลปินมีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ” อ.ปัญญากล่าว

        จากให้ทุนนิสิต-นักศึกษาในสถาบันการศึกษาศิลปะโดยตรง คณะกรรมการพิจารณาขยายการคัดเลือกผลงานของนิสิต-นักศึกษาภาคอีสาน ภาคใต้ และสถาบันราชภัฏต่างๆ เข้ารับทุน อีกทั้งเพิ่มจากระดับปริญญาตรีเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย กระจายให้ทั่วถึงตามดำริ “ป๋าเปรม”

        “ปี 60 ที่ พล.อ.เปรม มาเป็นประธานประมูลผลงานศิลปะได้เงิน 60 ล้านบาท เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม รายได้เข้ามาสมทบกองทุนฯ ระยะหลังมีผลงานของนักศึกษาทุนที่มีชื่อเสียงร่วมประมูลด้วย ช่วยลดการขอบริจาคผลงานจากศิลปินอาวุโส เป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ อีกทั้งแสดงให้สังคมเห็นว่า ศิลปะพัฒนาประเทศได้จริง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนรักงานศิลป์เท่านั้น” อ.ปัญญา กล่าว

ผลงานล่าสุดของ อ.อัฐพร นิ่มมาลัยแก้ว

        สำหรับครั้งนี้ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “ป๋าเปรม” จึงอยากเชิญชวนอดีตนิสิต-นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจากกองทุนฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งได้ 2 ผลงาน/ต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ไปที่สำนักงานกองทุนฯ เลขที่ 146/51 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต 10300 ต้องเป็นผลงาน 2 มติ ประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x80 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม. ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ด้วยความคิดอิสระที่แสดงความเคารพและอาลัยต่อ “ป๋า” โดยไม่จำกัดกลวิธี (Technique) ในการสร้างสรรค์ และก่อนการส่งโปรดติดต่อล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-0088 หรือที่ 08-0400-5566 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น.

         โดยรางวัลของการประกวด รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยม 30,0000 บาท 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท ผลงานทั้งหมดจะนำลงสูจิบัตรการเปิดนิทรรศการที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน 2562 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า และในสูจิบัตรงานประมูลเพื่อหาทุนของกองทุน ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลงานที่ชนะการประกวดเป็นสิทธิของกองทุนฯ