นิทรรศการศิลปะจิตรกรรม “พอร์เทรต” 

          ** นิทรรศการศิลปะจิตรกรรม “พอร์เทรต” ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล จัดแสดงผลงานว่า 15 ปี รวม 50 ภาพ เป็นการแสดงงานวาดภาพเหมือนของบุคคลครึ่งตัว จากแนวความคิดผ่านเทคนิคการใช้สีน้ำเป็นสื่อ เน้นความเหมือนผ่านแววตา สีหน้าโดยจัดภาพแบบมีที่ว่างให้เกิดความสวยงาม จัดแสดง-30 มิถุนายน เวลา 10.00-19.00 น. ที่หอศิลป์จามจุรี ช้ัน 1 ห้องนิทรรศการ 2

นิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จารึกรวมใจไทย ใต้ร่มพระบารมี” 

          ** กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มช่างภาพสห+ภาพ จัดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จารึกรวมใจไทย ใต้ร่มพระบารมี” แสดงภาพถ่ายอันทรงคุณค่าเพื่อร่วมจารึกประวัติศาสตร์ของชาติไทย วันนี้-16 มิถุนายน ที่ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม สยามพารากอน และวันที่ 5 มิถุนายน-30 กรกฎาคม ชั้น 1 ไอคอนสยาม

นิทรรศการ “ด้วยรัก”

          ** นิทรรศการ “ด้วยรัก” โดย สุวรรณี สารคณา ถ่ายทอดผลงานผ่านจิตรกรรมสีน้ำมัน ได้หยิบยกและรับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว ลวดลายไทยที่แทรกอยู่ในบางชิ้นงานสื่อถึงการเชื่อมโยง การเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคของแม่กับลูก ความเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จัดแสดง-22 มิถุนายนนี้ ที่นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ ซอยสีลม 21 (เว้นวันอาทิตย์)

          ** นิทรรศการภาพจิตรกรรม “คอร์รัปชั่น” โดย ธนัช ตั้งสุวรรณ พูดถึงความวิบัติของข้อมูลที่เราพบเจอผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปฏิเสธไม่ได้ ถึงแม้ว่าข้อมูลจำนวนมหาศาลบนพื้นที่ออนไลน์จะช่วยให้เรามีปัญญาที่สูงขึ้นเป็นหลายร้อยพันเท่า แต่บางส่วนของเราก็ยังขาดหายไปจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-4 กรกฎาคม 11.00-19.00 น. ที่เคส สเปซ เรโฟลูชั่น สุขุมวิท 49 (เว้นวันจันทร์)