** ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัดนิทรรศการ “มานุษยวิทยาร่วมสมัย” สายธารความคิดมานุษยวิทยาสากลสู่มานุษยวิทยาไทย แสดงประวัติและผลงานของนักมานุษยวิทยา ได้แก่ โคลด เลวี-สเตราส์, คลิฟฟอร์ด เจมส์ เกียร์ซ และ อรชุน อัปปาดูรัย ตลอดจนนำเสนอเกี่ยวกับนักคิดชาวฝรั่งเศส ที่ผลงานมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม และหลังสมัยใหม่ ได้แก่ มิแช็ล ฟูโกต์ และ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานวิชาการของนักมานุษยวิทยาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักมานุษยวิทยา ทั้ง 5 คน โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โถงด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 8 ศมส. สอบถามโทร.0-2880-9429 ต่อ 3702-4

นิทรรศการ “สกนธ์ โปรเจ็กท์”

          ** นิทรรศการ “สกนธ์ โปรเจ็กท์” โดย สกนธ์ ภู่งามดี นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบสีสันสดใสสว่างเจิดจ้า ภายใต้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวที่ศิลปินมีความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ทิวทัศน์ธรรมชาติ บรรยากาศในวงสังสรรค์สนทนา ฯลฯ จัดแสดงวันนี้-22 มิถุนายน ที่อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ ซ.ทองหล่อ 10 (เว้นวันจันทร์)

นิทรรศการภาพถ่าย “ทอม (toms)” 

          ** นิทรรศการภาพถ่าย “ทอม (toms)” ก็แค่คนธรรมดา นิทรรศการชุดภาพถ่ายบุคคลของอาสาสมัครที่มาเป็นแบบและระบุว่าตัวเองเป็นทอมนั้น มีจำนวนทั้งหมด 65 คน อายุ 15-33 ปี เปิดให้เข้าชม ในวันที่ 21-22 และ 28 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 19.00-22.30 น. ที่แกลเลอรี่ของร้านไวท์ไลน์ สีลมซอย 8

นิทรรศการสัญจร “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น”

          ** สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศไทย เชิญชมนิทรรศการสัญจร “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” มุ่งนำเสนอแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น และการออกแบบสมัยใหม่ที่คำนึงถึงวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ชมได้ระหว่าง 8-30 มิถุนายน เวลา 10.30-18.00 น. บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ สอบถามโทร.0-5208-0500 ต่อ 1