เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

การแสดงระบำพัดพูเชชุม จากสาธารณรัฐเกาหลี

การแสดงระบำในราชสำนัก จากประเทศเมียนมาร์

          กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมราชย์องค์ราชัน” ภายในงานพบกับการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ทั้ง 11 ประเทศ ประกอบไปด้วย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแสดง อาทิ การบรรเลงไวโอลินและกู่เจิ้งเพลงจีนในดวงใจ จากจีน การแสดงรามายณะ ตอน พระรามเดินดง จากอินเดีย ระบำหน้ากากนานิ โตเปง โรซาริ ซิเรบอน จากชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย ระบำพัดพูเชชุม จากสาธารณรัฐเกาหลี ระบำในราชสำนัก จากเมียนมาร์ การแสดงชุดเอกภาพบนความหลากหลาย จากกลุ่มชาติพันธุ์ในสิงคโปร์ ระบำมินดาเนา โมเสค จากฟิลิปปินส์ ระบำงอบ จากเวียดนาม และการแสดงโขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร จากไทย

การแสดงรามายณะ ตอน พระรามเดินดง จากประเทศอินเดีย

ระบำหน้ากากนานิ โตเปง โรซาริ ซิเรบอน จากชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย

การแสดงระบำมินดาเนา โมเสค จากประเทศฟิลิปปินส์

          ร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมสุดยอดการแสดงอันวิจิตรตระการตาระดับนานาชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมราชย์องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 25–26 พฤษภาคม ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม