การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” เกิดจากความตั้งใจอันดีของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่นในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญเพื่อให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ซึ่งในปีนี้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 8 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” ต้องการบอกเล่าถึงบรรยากาศของความสุข ความหวัง ความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล โดยมี ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะผู้จัดงาน เฝ้ารับเสด็จ ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

        ซึ่งในปีนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ “รื่นเริง เถลิงศก” โดย นิลยา บรรดาศักดิ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สมมติเทพ” โดย ธีรพล สีสังข์ รางวัลซีอีโอ อวอร์ด ได้แก่ “เฉลิมกรุง” โดย ปฐมพงศ์ บูชาบุตร นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล ประกอบด้วย ธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม, ธีรวุฒิ คำอ่อน, คุณนิตยา เหิรเมฆ, สุทธิพันธ์ ขะยะ, อนันต์ยศ จันทร์นวล และรางวัลชมเชยอีก 12 รางวัล

         นิติกร กรัยวิเชียร กล่าวว่า ในครั้งนี้มีศิลปินจำนวน 136 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 156 ชิ้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการจำนวน 36 ชิ้น รวมผลงานจัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 56 ชิ้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัล ตั้งแต่การประกวดครั้งแรกตราบจนปัจจุบัน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคน และจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยเจริญรุดหน้าสืบเนื่องต่อไปในอนาคต

นิลยา บรรดาศักดิ์ กับผลงาน “รื่นเริง เถลิงศก”

         เจ้าของรางวัลช้างเผือก นิลยา บรรดาศักดิ์ เผยถึงแรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ว่า โลกปัจจุบันการเข้าหาข้อมูลในทุกเรื่องอยู่ภายใต้อุ้งมือมนุษย์ ข้อมูลทุกอย่างล้วนอยู่ในโลกไซเบอร์ การเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ตรงกับการเผชิญเหตุการณ์จริง สำหรับคนยุคใหม่จึงเป็นเรื่องยากขึ้นทุกขณะ จึงเกิดการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นเราจะเข้าไปสู่ความจริงแท้ได้อย่างไร หรือเป็นแค่สิ่งที่เห็นในโลกไซเบอร์ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่าง โดยต้องการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่

         “หนึ่งในแรงบันดาลใจจากงานชิ้นนี้คือได้เห็นภาพประทับใจในประเพณีสงกรานต์จากภาพถ่ายของมงคลชัย ปัญญาตระกูล จากการท่องเข้าไปในโลกไซเบอร์ โดยแปลงภาพถ่ายที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยสู่กระบวนการที่ถักทอ อันเป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมไทย สอดคล้องกับการเริ่มต้นศักราชใหม่ผ่านประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว เข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระ ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเป็นการ “รื่นเริง เถลิงศก”

ผลงาน “สมมติเทพ” ของธีรพล สีสังข์

          ธีรพล สีสังข์ ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ผลงานชื่อ “สมมติเทพ” เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและภูมิใจมากๆ ที่ผลงาน 3 มิติชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทำด้วยเทคนิค ถักเส้นใยโลหะ ทองแดง เงิน และทองคำ ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 2 เดือน สำหรับแรงบันดาลใจที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกนี้มาจาก “พระสุวรรณมาลา” ที่ถักอย่างประณีตด้วยทองคำ เป็นเครื่องประดับศีรษะสตรี หรือเป็นเครื่องประกอบอิสริยศักดิ์สมัยอยุธยาตอนต้น ทำด้วยลวดทองคำเส้นเล็กๆ ถักสานกันเป็นทรงคล้ายหมวก เปรียบเสมือนเครื่องทรงเทวดา นางฟ้า ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ทำให้สร้างสรรค์กระบวนการผลิตชิ้นงาน และขั้นตอนอย่างละเอียด และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

รางวัลซีอีโอ อวอร์ด ได้แก่ “เฉลิมกรุง” โดย ปฐมพงศ์ บูชาบุตร

          ทั้งนี้ นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้–12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำหรับหัวข้อการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 ได้กำหนดหัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” เพื่อถ่ายทอดความงดงามอันลึกซึ้งชวนให้ปรากฏออกมาในรูปของผลงานศิลปะ ทั้งในเชิงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งนี้จะเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-18.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก, www.thaibev.com และ www.bacc.or.th