คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ความรู้

พระองค์หญิงสิริภาฯ ทรงติดตามความคืบหน้าก่อสร้างธรรมเจดีย์ฯ

24 เมษายน 2562 - 14:47 น.
ศิลปวัฒนธรรม,พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์,วัฒนา พุฒิชาติ,โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล,หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน,รศวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์,อปัญญา วิจินธนสาร,พระวิหาร,วัดเกษรศีลคุณ วัดป่าบ้านตาด,อุดรธานี,ติดตาม,ความคืบหน้า
ความรู้

Shares :
เปิดอ่าน 3,020 ครั้ง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ศิลปกรรมไทยองค์สำคัญองค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จไปทรงติดตามตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ศิลปกรรมไทยองค์สำคัญองค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ รศ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์, อ.ปัญญา วิจินธนสาร, อ.วนิดา พึ่งสุนทร เหล่าข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันก่อน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

วัฒนา พุฒิชาติ กราบทูลรายงานฯ

        ก่อนเริ่มทรงงาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังกุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคล ทรงกราบอัฐิธาตุ และรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล พร้อมวางพานพุ่มดอกบัว ถวายสักการะ พร้อมกันนั้น ทรงนมัสการ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และ พระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคําน้อย จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณก่อสร้างของโครงการ โอกาสนี้ วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 85 และภาพรวมของโครงการทั้งหมดมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 นั้น เป็นงานในส่วนศิลปกรรมไทย และงานระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้ศรัทธาสาธุชนเข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงกลางปี 2563 เพื่อระลึกถึงหลักธรรมคำสอนของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ความคืบหน้าในส่วนของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

ความคืบหน้าของพระวิหาร

       จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณสถานที่ก่อสร้างฯ ทั้ง 3 อาคาร ประกอบด้วย ส่วนพระเจดีย์ ส่วนพระวิหาร และส่วนพิพิธภัณฑ์ ทรงตรวจติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่างๆ รวม 6 จุด ดังนี้ 1) บริเวณด้านหน้าของโครงการ จัดแสดงภาพถ่าย รูปตัด/แบบแปลน รวมถึงจัดแสดงความก้าวหน้าของโครงการฯ ในรูปแบบ S-curve และความก้าวหน้าของแต่ละหมวดงาน 2) ลานประทักษิณพระเจดีย์ จัดแสดงความคืบหน้าในส่วนของรายละเอียดงานซุ้มประทีปชิ้นงานโลหะทองแดง งานขึ้นหุ่นลวดลายต่างๆ งานหล่อยอดฉัตรทองคำ รายละเอียดห้องพระบรมสารีริกธาตุ  และภาพ Perspective งานตกแต่งหินอ่อนในพระเจดีย์ อาทิ รูปสลักปูนปั้นภายในพระเจดีย์ ยอดฉัตรทองคำที่มีความสูง 113 เซนติเมตร

องค์ประกอบของพระวิหาร​​​​​​​

      3) ส่วนพระวิหาร จัดแสดงชิ้นงานหลังคาทองแดง รูปตัดองค์พระประธาน ภาพถ่ายงานหล่อสำริดขนาดเท่าจริงของพระมหาเถระ 3 รูป ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  4) ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงแบบแปลนการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 6 โซน ดังนี้  ธรรมของพระพุทธเจ้า - จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ - การปริยัติ มุ่งมั่น เพียรพยายามสู่การปฏิบัติ - บารมีหลวงตาช่วยชาติ - เมตตา อบรมสั่งสอน - ละสังขาร ศิษยานุศิษย์ สามัคคีบูชา 5) จุดบรรยายแนวแกนโครงการ และ 6) จุดบรรยายพื้นที่ปลูกต้นกระดุมทองบริเวณหน้าโครงการฯ

บรรยายความคืบหน้าส่วนต่างๆ 

    โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ อยู่บนพื้นที่ขนาด 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา บริเวณทางเข้าวัดป่าบ้านตาด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร และเพื่อระลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะที่เป็น “ถูปารหบุคคล” หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชาของชาวจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทย ที่ครั้งหนึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี 2540 โดยทอดผ้าป่าทองคำและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ "โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และทำความดีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

​​​​​​​5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ