จากกรณีที่มีผู้พักอาศัยภายในซอยพระรามเก้า 59 และบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนว่า ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานผสมคอนกรีต (แพล้นท์ปูน) จำนวน 5 แพล้นท์

 

               นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบสถานที่ที่ถูกร้องเรียน พบสถานประกอบการประเภทคอนกรีตผสมเสร็จในหน่วยงานก่อสร้างจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด และบริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ซึ่งสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเสียงดังของแต่ละแห่งไม่เพียงพอ 

               สำนักงานเขตฯ จึงแนะนำตามแบบตรวจของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ผู้ประกอบการทั้ง 5 แห่ง หามาตรการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องฝุ่นละอองและเสียงดังภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนผู้ร้องเรียนและผู้ประกอบการ 5 แห่ง เข้าร่วมประชุม โดยมีมติที่ประชุมให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 

               1.ห้ามจอดรถขนส่งวัตถุดิบและรถโม่ปูนในซอยพระรามเก้า 59

               2.ต้องปฏิบัติงานไม่เกินเวลา 22.00 น.

               3.ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในซอยพระรามเก้า 59

               4.ซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่ถนนที่ชำรุด ซึ่งเกิดจากการขุดเพื่อวางท่อประปาสำหรับนำน้ำไปใช้ในสถานที่ผลิต

 

               5.ประสานเจ้าของที่ดินเรื่องทางเข้า-ออก บริเวณถนนศรีนครินทร์กับเจ้าของที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว

               และ 6.ผู้ประกอบการต้องดำเนินการล้าง กวาด และทำความสะอาดบริเวณซอยพระรามเก้า 59 หรือติดตั้งสปริงเกอร์เพื่อบรรเทาฝุ่นละอองภายในซอยดังกล่าวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

               ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการทั้งหมดจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในซอยพระรามเก้า 57 และ 59 เมื่อวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นละอองให้แก่ประชาชน

               จากการสอบถามประชาชนในซอยดังกล่าวทราบว่าปัญหาเรื่องฝุ่น เสียง และการจราจรลดลง อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป