royal coronation
13 ธันวาคม 2562
ความรู้

แก้ปัญหา 'อาคารร้าง'

28 กุมภาพันธ์ 2562 - 13:49 น.
เปิดซองส่องไทย,ตึกร้าง,มั่วสุม,แหล่งอาชญากรรม
Shares :
เปิดอ่าน 4,440 ครั้ง

คอลัมน์เปิดซองส่องไทย : กทม.เร่งแก้ปัญหา 'อาคารร้าง' แหล่งมั่วสุมสู่เหตุอาชญากรรม

 

               กรณีเกิดเหตุเด็กหญิงถูกคนแปลกหน้าล่อลวงเข้าไปกระทำชำเรา ภายในอาคารร้างแห่งหนึ่งบริเวณซอยรามคำแหง 81/4 เขตบางกะปิ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการดูแลพื้นที่และอาคารรกร้าง

 

               นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักการโยธา ได้มีหนังสือเชิญเจ้าของอาคาร มาประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอาคารที่หยุดการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งความต้องการที่จะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล และส่งเสริมให้อาคารสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

 

               โดยผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จออกไปอีก เพื่อจูงใจให้เจ้าของหรือผู้สนใจ สามารถนำอาคารสร้างค้างเหล่านี้ มาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

 

               ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนั้น ยังได้มีหนังสือประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พร้อมพิจารณาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อไป

 

               ทั้งนี้ อาคารร้างที่ก่อสร้างไม่เสร็จที่ขอขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักการโยธา ในปัจจุบันมีจำนวน 25 โครงการ 39 อาคาร สำหรับการตรวจตราป้องกันอันตรายอันเกิดจากอาคารร้าง ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

               ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และสำนักงานเขตในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารร้างและที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อประสานเจ้าของอาคารหรือเจ้าของพื้นที่ให้ร่วมดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดกั้นพื้นที่ให้มิดชิด และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมและก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ