royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ความรู้

ประโยชน์แท้จริงและเท่าเทียมกัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 16:25 น.
เปิดซองส่องไทย,ร้องเรียนลุงแจ่ม,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,ค่าเดินทาง
Shares :
เปิดอ่าน 4,064 ครั้ง

คอลัมน์เปิดซองส่องไทย : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประโยชน์แท้จริงและเท่าเทียมกัน

 

               มีเสียงบ่นจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัดหลายๆ จังหวัด ในเรื่องของเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง และค่าแก๊สหุงต้ม ในส่วนของคนต่างจังหวัด จะใช้ได้ก็คือต้องเดินทางโดยรถ บขส. เป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเข้ากรุงเทพฯ

 

               หลายคนก็ไม่ได้ใช้สวัสดิการส่วนนี้เลย เพราะไม่ได้มีการเดินทางไปไหน

 

               สวัสดิการส่วนนี้ก็จะไม่ได้รับไปโดยปริยาย แตกต่างจากผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ในกรุงเทพฯ ใช้กับรถเมล์ รถไฟ ใช้ทุกวัน ก็จะได้รับสวัสดิการเต็มในส่วนนี้ ค่าแก๊สหุงต้ม ในต่างจังหวัด ก็ไม่ค่อยจะมีร้านค้าแก๊สที่จะยอมให้ส่วนลดค่าแก๊สกับบัตรสวัสดิการนี้เลย

 

               ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัด อยากให้รัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือส่วนนี้สำหรับคนต่างจังหวัดใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือบัตรอย่างแท้จริงและเท่าเทียมกัน โดยเปลี่ยนจากการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการโอนเข้าบัญชีของผู้มีรายได้น้อย น่าจะช่วยเหลือได้มากกว่า ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

               ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดินทางเฉพาะราย ในจังหวัดก็ได้ใช้เงินช่วยเหลือนี้เป็นค่าเดินทางรถสองแถว รถเมล์เล็กได้ด้วย เพราะหลายคนก็เดินทางจากบ้านไปทำงานในอำเภอ ในตัวเมืองทุกวัน ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ เลย

 

               ให้เป็นเงินเข้าบัญชีสะดวกต่อทุกคนแน่นอน ค่าแก๊สก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงกับทุกครัวเรือนที่ถือบัตรสวัสดิการนี้

ผู้อ่านคมชัดลึก

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 


ตอบ


                สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า หลังจากมีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 และประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก กรณีไม่สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิลดราคาก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือนได้ เนื่องจากร้านค้าปฏิเสธการใช้บัตรฯ โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้ติดตั้งเครื่อง EDC

 

               อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ กำลังเร่งทยอยติดตั้งเครื่อง EDC อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

              สำหรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ได้แก่ 1.ค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน 2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีภาระค่าเดินทาง เป็นการลดภาระค่าครองชีพอีกส่วนหนึ่ง 

 

               แต่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องเสียสิทธิช่วยเหลือดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ที

 

               นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการรถสองแถว รถเมล์เล็ก ซึี่งเป็นเอกชน ไม่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ประชาชนผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้

 

               ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหา และมีการพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ถือบัตรฯ และหากมีมาตรการใดออกมาเพิ่มเติม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ