ตามที่หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับประจำวันที่ 14 มกราคม 2562 คอลัมน์เปิดซองส่องไทย หน้า 9 ได้ตีพิมพ์ข้อความร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากคุณ “ผู้ใช้ทาง” เกี่ยวกับการปิดช่องทางทั้งขึ้น-ลงของทางด่วน...(อ่าน เหตุใดเหลือแค่หนึ่งช่องทาง..)


               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอเรียนชี้แจง ดังนี้

 

               ในช่วงยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ กทพ. จะดำเนินการเปิดช่องทางให้เหมาะสมกับสภาพจราจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก กล่าวคือ ในช่วงดังกล่าว รถผู้ใช้บริการจะขับผ่านช่องทางด้วยความรวดเร็ว ทั้งรถที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

 

 

               แต่ด้วยข้อจำกัดของช่องทางที่ช่องทางด้านซ้ายสุด สามารถรับรถได้ทั้งรถขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ส่วนช่องทางอื่นๆ ไม่สามารถรับรถขนาดใหญ่ได้ หากเปิดให้บริการอาจมีรถขนาดใหญ่เข้าช่องทางนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณช่องทางได้

 

 

               อย่างไรก็ดี กทพ. ได้มีการเตรียมความพร้อม หากพบว่าบริเวณช่องมีแถวรอคอย กทพ. จะดำเนินการเปิดช่องทางเพิ่มทันที

 

นางสาววิภาดา เกษมสุข

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ