สำนักงานเขตธนบุรี แจ้งว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการรื้อย้ายต้นไม้ เพื่อทำทางลอดรัชดาฯ-ราชพฤกษ์ ประชาชนที่พบเห็นอาจมีข้อสงสัย ทางสำนักงานเขตธนบุรีจึงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์           

 

 

 

 

 

               เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้รับทราบว่า สำนักงานเขตธนบุรีมีความจำเป็นที่จะต้องรื้อย้ายต้นไม้ในบริเวณนี้ออกเพื่อความสะดวกในการทำทางต่อไป

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ