กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ในทิศทางศาลายา – กรุงเทพ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

 

 

               ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง แจ้งว่า แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง มีงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4

 

               จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรในทิศทางศาลายา – กรุงเทพ ของทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 จากเดิม 2 ช่องจราจร คงเหลือเป็นทางเบี่ยงขนาด 1 ช่องจราจร กว้าง 3.5 เมตร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น.

 


              ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
 

 

 

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ