กรณีประชาชนวิจารณ์การตีเส้นจราจรสีแดงบนพื้นถนน เพื่อเป็นช่องทางเดินรถสำหรับรถพยาบาลและรถฉุกเฉินต่างๆ อาจสร้างความสับสนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากเส้นจราจรเดิมสีไม่ชัดเจน

 

               นายสมชาย เดชากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวว่า สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้ดำเนินการตีเส้นจราจรสีแดงบนพื้นถนนตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดช่องเดินรถสำหรับรถฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งออกโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินให้ถึงมือแพทย์เร็วที่สุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิต 

 

               โดยได้กำหนดให้ตีเส้นจราจรสีแดง จำนวน 4 เส้นทาง คือ ถนนเสือป่า (จากเสือป่า ถึงโรงพยาบาลกลาง) ถนนยุคล (จากแยกบำรุงเมือง ถึงโรงพยาบาลกลาง) ถนนสีลม (จากแยกนรารมย์ ถึงโรงพยาบาลเลิดสิน) และถนนตก (จากถนนตก ถึงโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โดยตีเส้นจราจรสีแดงคู่ มีขนาดช่องจราจรกว้าง 2.60 เมตร พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์พื้นแดงกากบาทขาวบนพื้นทางทุกระยะ 24 เมตร รวมทั้งติดป้ายเตือนและป้ายบอกเส้นทาง

 

               จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน หากมีรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินขอสัญญาณฉุกเฉิน ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางฉุกเฉินดังกล่าว เพื่อให้รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วที่สุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตระหว่างการนำส่ง 

 

               ส่วนกรณีเส้นจราจรเดิมที่สีไม่ชัดเจน และอาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ หากได้รับงบประมาณแล้ว จะเร่งดำเนินการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนต่อไป

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ