ตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการในช่วงปีใหม่ติดต่อกันหลายวัน จึงสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

               พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันภัยอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 4 วัน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ 

 

               ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจบริเวณพื้นที่ชายทะเลเป็นจำนวนมาก อาจจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางทะเลเกิดขึ้นได้

 

               นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล รวมถึงอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่

 

               กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงร่วมมือกับจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล จัดเตรียมความพร้อมและจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ชายหาด และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล

 

               เช่น ท่าเทียบเรือ หรือชายหาด ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางทะเลและอุปกรณ์ เช่น รถยนต์ เรือ หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำปรึกษานักท่องเที่ยวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แนะนำเส้นทาง และจัดทำคู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามความต้องการทั้งทางบกและทางทะเล

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

 

               นอกจากนี้ กรมฯ มีนโยบายให้ประชาชนเข้าชม Phuket Aquarium โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเพื่อเป็นการมอบของขวัญในช่วงปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 รวม 2 วัน

 

               และในส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าชมตามปกติ โดยคาดว่าในช่วงหยุดยาวปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม Phuket Aquarium เป็นจำนวนมาก

 

               อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสวยงาม จึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะอาดปลอดภัย เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกับเน้นย้ำการส่งเสริมมาตรการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

 

               รวมถึงโครงการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” เพื่อรักษาสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากชายหาดร่วมกัน และให้ชายหาดทุกพื้นที่ได้มีอากาศบริสุทธิ์ไร้ควันบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของนักท่องเที่ยว

 

               อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะที่ตกค้างอยู่ตามพื้นหาดทรายก่อนจะถูกพัดลงสู่ทะเล ไม่ให้ทำลายสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย