Kom Lifestyle

จัดระเบียบ 'คลองหลอด'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คอลัมน์เปิดซองส่องไทย : แก้ปัญหาขอทาน-คนเร่ร่อน-ผู้ค้าประเวณีรอบคลองหลอด

 

               ตามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกต ปัจจุบันบริเวณโดยรอบคลองคูเมืองเดิม หรือคลองหลอด มีสภาพไม่น่ามอง เนื่องจากมีขอทาน คนเร่ร่อน และผู้ค้าประเวณีอยู่รอบบริเวณ พร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดระเบียบเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

 

               นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ให้การช่วยเหลือและผลักดันกลุ่มขอทานและคนเร่ร่อนเหล่านี้ให้เข้าระบบเพื่อที่ภาครัฐจะได้เข้ามาดูแลอย่างเหมาะสม 

 

               กรณีกลุ่มขอทาน เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ขอทานไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดกรอง หากเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้วิกลจริต ผู้พิการหรือทุพพลภาพให้ดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะ โดยให้เจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

               ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขต 50 เขต ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ และให้สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการด้านนโยบาย พร้อมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานเขต

 

               สำหรับกรณีกลุ่มคนเร่ร่อน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 กรุงเทพมหานครไม่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานเกี่ยวกับคนเร่ร่อน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดตั้งศูนย์คัดกรองช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (บ้านอิ่มใจ) บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การช่วยเหลือตามความจำเป็น การจัดหางาน การฝึกอาชีพ การตรวจสุขภาพร่างกาย ตลอดจนให้บริการปัจจัยสี่ อาทิ ที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน 

 

               ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถานีตำรวจนครบาล ภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เครือข่ายคนไร้บ้าน เป็นต้น

 

               นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 กรณีคนเร่ร่อนที่ก่อความรำคาญ สร้างความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

จัดระเบียบ 'คลองหลอด'

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด