ภายในซอยกองพนันพล มีการแอบเปิดหลอมอะไรสักอย่าง มีฝุ่นผงเป็นจำนวนมากฟุ้งกระจายมาถึงชุมชน ทุกวันจะมีการทำประมาณหลัง 5 โมงเย็นไปแล้ว ซึ่งเวลาที่ทำนี้ส่วนมากจะเป็นเวลาพักผ่อนของคนในชุมชน กระผมได้ไปสังเกตการณ์กับชาวบ้านพบว่า เป็นลักษณะคนมาทำ มาเช่าทำ หรือรับจ้าง 

 

               ซึ่งบุคคลดังกล่าวก็เป็นคนเดิมๆ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลองมาดูหลัง 5 โมงเย็นเป็นต้นไป เพราะเวลาปกติจะไม่ค่อยทำกัน ส่วนมากจะทำวันอาทิตย์เป็นประจำ เหมือนเป็นการหลีกเลี่ยงอย่างเห็นได้ชัด กระผมหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ จึงเรียนมาถึงลุงแจ่มเพื่อทราบ และขอให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชนด้วย

 

               ส่วนสถานที่ที่ทำคือ ในซอยกองพนันพล ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ท้ายสุดของซอย เลขที่ 140/16 ประตูสีส้ม คนทำผิด ทำแล้วก็ทำอีก ซึ่งบุคคลผู้นี้ทำเป็นประจำ อยากให้เข้ามาตรวจสอบหน่อย และช่วยเหลือพวกกระผมด้วย

กำพล

 

ตอบ

               นายสุทธิพงศ์ ม่วงสวนขวัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร ชี้แจงว่า ในซอยกองพนันพล เป็นซอยที่มีการเปิดโรงงานหลอมอะลูมิเนียมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีโรงงานเหล่านี้มาตั้งนานแล้ว จนมีคนมาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานแห่งนี้

 

               ดังนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหาร อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปสุ่มตรวจสอบ 2 โรงงาน คือ หจก.นพดล อลูมิเนียม และ บริษัท เอส.เอส. อินกอต อลูมิเนียม 1999 จำกัด

 

               ซึ่งจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำความผิดในเรื่องที่สร้างความเดือดร้อน เช่น ควัน ฝุ่น หรือละออง ที่จะส่งผลกระทบแก่คนในชุมชน  โดยทางผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 

               ต่อไปจะดำเนินการเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาประชุม เพื่อให้รู้ถึงความเดือดร้อน และรู้ถึงความถูกต้องในการผลิตที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกำชับในเรื่องต่างๆ เช่น การทำงาน ให้ทำงานตามเวลา เป็นต้น และอาจจะมีบางกลุ่มลักลอบนำอะลูมิเนียมเก่ามาหลอมให้เป็นอะลูมิเนียมใหม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ ลงพื้นที่อยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลาราชการ

 

               โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำอธิบาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบกฎหมาย ถ้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนจะเป็นอย่างไร และจะขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการโรงงาน จะมีการไปตรวจสอบ ซึ่งถ้าหากทางโรงงานไม่ทำตามกำหนดที่ได้ตั้งเอาไว้ หรือมีการทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีตามกฏหมาย และสุดท้ายอาจจะต้องปิดโรงงาน แต่ถึงอย่างไรจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบยังไม่มีโรงงานไหนที่สร้างความเดือดร้อนเลย

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ