ตามที่ประชาชนร้องเรียนไปยังหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก คอลัมน์เปิดซองส่องไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นั้น

 

               เกี่ยวกับกรณีสำนักงานเขตสะพานสูง ได้ออกคำสั่งนิติบุคคลหมู่บ้านโฮมเพลส ซอยรามคำแหง 140 รื้อถอนไม้กั้นทางเข้า–ออก แบบอัตโนมัติในที่สาธารณประโยชน์ ซอยรามคำแหง 140 (หมู่บ้านโฮมเพลส รามคำแหง)

 

               ซึ่งผู้ร้องนิติบุคคลได้ติดตั้งไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านจากโจรผู้ร้ายหรือบรรดามิจฉาชีพต่างๆ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สมาชิกในหมู่บ้านขอเปิดไม้กั้นทางเข้า-ออก
 

               สำนักงานเขตสะพานสูง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตรวจสอบถนนภายในหมู่บ้านโฮมเพลส ซอยรามคำแหง 140 ปรากฏว่าได้มีการติดตั้งไม้กั้นทางเข้า-ออกบนถนน ซึ่งถนนบริเวณดังกล่าวบริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้โอนที่ดินแปลงถนนดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540


               ต่อมาสมาชิกที่พักอาศัยในหมู่บ้านโฮมเพลส ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานเขตว่า ได้รับความเดือดร้อนจากนิติบุคคลได้ทำการติดตั้งไม้กั้นทางเข้า–ออก โดยมีการเรียกเก็บค่าบัตรผ่านทาง ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงขอให้สำนักงานเขตสะพานสูงดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่

 

               สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านโฮมเพลส ซอยรามคำแหง 140 ขอให้รื้อถอนไม้กั้นทาง เข้า–ออก

 

               อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน สำนักงานเขตสะพานสูงจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวต่อไป

 

ปารุส อรหัตมานัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตสะพานสูง