ข้าพเจ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียงรบกวนจากแฟลตดินแดงอาคาร 18 เป็นอย่างมาก คือ จะมีเสียงดังรบกวนในทุกๆ วัน ในยามวิกาล เลยลองพิมพ์ค้นหาข้อมูลในกูเกิลดู จึงพบเจอว่ามีผู้ร้องเรียนจากแฟลต 20 แจ้งเรื่องเสียงของอู่แท็กซี่ ที่อยู่ข้างเคียงด้วย เลยลองเขียนมาหาลุงแจ่มดู ว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง 

 


          เนื่องจากตรงแฟลตอาคาร 18 แห่งนี้ มีที่ว่างซึ่งทำให้เกิดมีการทำการค้าได้ แต่ในขณะนี้พื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นที่ว่าง พื้นที่นี้มีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้เลย จึงมีกลุ่มคนมายึดพื้นที่แห่งนี้ ดื่มสุรา นำทีวีมาวางและเปิดเครื่องเสียงจนเกิดเสียงดังเป็นอย่างมาก และทำเป็นที่นัดหมายดื่มเหล้า ดื่มสุรา กันเอะอะ เสียงดังกันทุกวัน ดึกๆ ทุกคืน บางทีถึงเช้าเลยก็มี 


          และส่วนตัวดิฉันเองก็เคยเขียนเป็นกระดาษร้องเรียนไปที่แฟลตอาคาร 14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุมชนเคหะ แต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ไม่มีการเข้ามาทำอะไรเลย และเคยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พื้นที่ พอตำรวจมาถึงพื้นที่แห่งนี้ พวกนี้ก็จะเงียบเสียงลง แต่พอตำรวจกลับก็จะส่งเสียงดังเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้ว จึงอยากขอให้ลุงแจ่มช่วยเป็นสื่อกลาง และช่วยสอบถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่มาดำเนินการแก้ไขให้ด้วย เพราะเดือดร้อนจริงๆ
ทอฝัน


ตอบ
          พ.ต.ท.หัสดิน เกตุทิพย์ สารวัตรตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.ดินแดง ชี้แจงว่า ตรงบริเวณแฟลตดินแดง 18 กรณีที่มีการสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลใกล้เคียง คือการรบกวนด้วยเสียงดัง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเข้าไประงับเหตุ ระวังเหตุ และป้องกันเหตุอยู่บ่อยครั้ง และลงตรวจสอบพื้นที่อยู่เสมอๆ และเจ้าหน้าที่จะมีการตักเตือน กวดขันวินัย ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชาวแฟลต และถ้าหากมีการกระทำผิดที่นอกเหนือจากนี้ หรือผู้ที่สร้างความเดือดร้อนไม่หยุดสร้างความเดือดร้อน ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการดำเนินคดีก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการก่อเหตุนั้นๆ 


          และทางรอง ผกก. สน. ก็ได้มีการสั่งการให้สายตรวจเข้าไปลงพื้นที่ ตรวจสอบแฟลตดินแดงทุกอาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน บ่อยครั้งในแต่ละวัน และรอง ผกก. ได้ออกตรวจมวลชนสัมพันธ์ร่วมด้วยในบริเวณแฟลตทุกแฟลต โดยเวลาในการออกตรวจตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น. ทุกๆ วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งมีการตรวจอยู่บ่อยครั้ง เข้าทุกพื้นที่ ไม่ละเลยการทำงาน ทำหน้าที่ และอยากให้ประชาชนช่วยกันทำตามกฎหมาย เพื่อความสงบสุขของทุกคน