อยากให้ลุงแจ่มเข้ามาช่วยเหลือหน่อย พอดีใช้ถนนเส้นนี้อยู่บ่อยครั้ง คือผิวถนนลาดยางชำรุดเป็นแอ่งลึก อยู่ระหว่างบริเวณหมู่บ้านลีลาวดี กับ Royal house ถนนราชพฤกษ์ คือมันเป็นแอ่งลึก ถ้าขับรถมาเร็วๆ อาจตกบริเวณที่เป็นหลุม เป็นแอ่งลึกนี้ได้ รถก็อาจจะเหินและทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากกับถนนตรงบริเวณนี้

 

 


          ดิฉันอยากสอบถามว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบหายไปไหนกันหมดตอนนี้ และช่วงนี้อยากขอให้ผู้ที่ใช้รถควรระมัดระวังกันหน่อย เนื่องจากพื้นผิวของถนนเกิดการชำรุด หากไม่ระวังอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ จึงอยากขอให้ลุงแจ่มช่วยเป็นสื่อกลางในการดำเนินการกับถนนบริเวณนี้ด้วย เดือดร้อนกันมากๆ เลย
สุนี

 

 

 


ตอบ
          สำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ ชี้แจงว่า ตามที่สำนักหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ได้ส่งหนังสือแจ้งการร้องเรียนจากประชาชนเรื่องผิวถนนราชพฤกษ์บริเวณหน้าหมู่บ้านลีลาวดี กับ Royal house ชำรุดเป็นแอ่งลึกนั้น


          หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณหน้าหมู่บ้านลีลาวดี กับ Royal house ตามที่ทางสำนักหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ได้ส่งข้อร้องเรียนพร้อมภาพถ่ายมา เป็นภาพถ่ายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นภาพถ่ายในอดีต โดยทางหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่อย่างละเอียดเร่งด่วนอีกครั้ง จึงแนบภาพถ่ายปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมาด้วย

 


          และถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบพื้นผิวถนนชำรุดหรือกรณีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านทาง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน แต่ถ้าหากพื้นที่นั้นๆ อยู่ในการประกันสัญญาก็จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวและทำหนังสือถึงสำนักก่อสร้างสะพานเพื่อแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อไป โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์มีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจออกตรวจพื้นที่ทุกวัน เมื่อพบเห็นพื้นที่เสี่ยงแก่อันตรายก็จะเร่งดำเนินการโดยทันที