เรียนลุงแจ่ม คอลัมน์เปิดซองส่องไทย หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง TDRI ได้ศึกษาการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถแท็กซี่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันที่ 31 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 


          ทางเพจสมาคมแท็กซี่ไทยใคร่ขอรบกวนลุงแจ่มช่วยติดตามความคืบหน้าในส่วนนี้ให้ด้วย เนื่องจากผ่านมาเป็นระยะเวลากว่าสามเดือนแล้ว คนขับและผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพและราคาแก๊สที่ปรับขึ้น 

 

 

 


          จึงอยากขอสอบถามทางกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการพิจารณา อีกทั้งอยากสอบถามว่ากรมการขนส่งทางบกใช้กฎเกณท์ใดเป็นการพิจารณารถแท็กซี่วีไอพี ที่ให้สตาร์ทที่ 150 บาท 

 

 


          เนื่องจากสมาคมมองว่าทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในระบบ และหากคนขับหรือผู้ประกอบการทั่วไปจะซื้อรถมาทำแท็กซี่วีไอพีก็สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร เช่น ต้องใช้รถรุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไหร่ และต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง โดยภาครัฐสนับสนุนจุดใดบ้างให้คนขับ หรือผู้ประกอบการ เช่น จุดจอดรถ อายุรถ เหล่านี้เป็นต้น ทางเพจสมาคมแท็กซี่ไทยขอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วย
สมาคมแท็กซี่ไทย