อยากจะร้องเรียนลุงแจ่มในเรื่องของความไม่ถูกต้อง คือแต่ก่อนที่บริเวณที่จะร้องเรียนนี้เคยเป็นคลองต่อจากคลองโอ่งอ่างมาก่อน ที่บริเวณนั้นเคยเป็นป้ายรถราง พอรถรางเลิก คลองตรงบริเวณนั้นก็ถูกถม บ้านเรือนที่เคยอยู่บริเวณริมคลองถูกรื้อย้ายออกไป 

          แต่เดี๋ยวนี้มีผู้คนเข้าไปอยู่ทำการค้าขาย หลับนอน อย่างถาวร ไม่ทราบว่าที่บริเวณนี้อยู่กันได้อย่างไรและอยู่เลยโค้งโรงพักจักรวรรดิมาหน่อยเดียว เลี้ยวขวาไปถนนจักรเพชร เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกเกล้า 

 

 

          อยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ตรงบริเวณนี้ด้วย ช่วยตรวจสอบหน่อย และอีกอย่างเรื่องสำคัญ ร้านขายวัสดุก่อสร้างตรงสะพานข้ามคลองโอ่งอ่างเกะกะมาก ทำให้เสียเวลามากมายบริเวณถนนตรงนั้น เคยวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยด้วยนะ โดยให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบ แต่เรื่องก็เงียบหายไป

          ดังนั้นจึงต้องร้องเรียนมาที่คอลัมน์ของลุงแจ่ม เพื่อต้องการความถูกต้อง และอยากทราบว่าทำไมถึงมีการเข้ามาพักอาศัยในบริเวณนี้ได้ด้วย
หทัย

 

 

ตอบ
          สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ชี้แจงว่า จากที่ทางเขตสัมพันธวงศ์ได้รับเรื่องร้องเรียน เขตได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรงบริเวณนี้ในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้ 
          1.บริเวณที่มีผู้พักอาศัยหลับนอนและแผงค้าขายถาวร พบว่าอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพระนคร
          2.บริเวณร้านขายวัสดุก่อสร้าง ตรงบริเวณสะพานโอสถานนท์ มีการกองวัสดุของร้านดังกล่าวอยู่บนถนนทางสาธารณะ บางส่วนอยู่ในพื้นที่ของเขตพระนครและบางส่วนอยู่ในเขตของสัมพันธวงศ์

 

 

          กรณีมีการกองวัสดุสิ่งก่อสร้างบนทางสาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดการกีดขวางขึ้น สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้แจ้งเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายนำวัสดุต่างๆ ที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะออกจากพื้นที่สาธารณะแล้ว ส่วนกรณีที่อยู่ในพื้นที่ของเขตพระนคร ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานเขตพระนครให้ตรวจสอบแก้ไขต่อไป