เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจึงอยากเรียนลุงแจ่มให้เข้ามาช่วยด้วย เพราะผมมีเรื่องอยากให้ลุงแจ่มช่วยประสานหน่วยงานให้ช่วยจัดการเรื่องถนนสายบางแนะ-บางตง ต.นบปริง จ.พังงา ซึ่งถนนเส้นที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้มีความเสียหายเป็นอย่างมาก 

          โดยถนนเส้นนี้ในแต่ละช่วงจะเป็นหลุมเป็นบ่อมาอย่างยาวนานมากๆ แล้ว ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีการเข้ามาซ่อมแซมถนนให้ทั้งๆ ที่ถนนสายนี้ก็มีรถวิ่งเข้าออกมากมายวิ่งอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว จึงอยากจะทราบว่าทำไมทางหลวงชนบท หรือสำนักงานการทาง ถึงไม่เหลียวแลถนนเส้นนี้เลย หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาดูแล ปล่อยให้พังอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาเนิ่นนานหลายปีมากๆ 

          และเมื่อผมเข้าไปร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง จ.พังงา  เจ้าหน้าที่ของอบต. ก็บอกผมว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาแต่อย่างใด ซึ่งถนนสายนี้อยู่ในเขตของตำบลนบปริง เมืองพังงา จ.พังงา 

          ผมจึงเรียนมาเพื่อให้ลุงแจ่มช่วยประสานให้ผมที ผู้ใช้ท้องถนนเส้นทางสายนี้เดือดร้อนกันมานานมากเลย ใช้ถนนก็ไม่สะดวก และผมเองก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้แปรปรวนอยู่บ่อยครั้ง ช่วยเป็นสื่อกลางไปให้ผมด้วยนะครับลุงแจ่ม
วสันต์

ตอบ
          หัวหน้าฝ่ายกองช่าง จังหวัดพังงา ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว แต่ด้วยเรื่องของถนนดังกล่าวยังคงต้องรอการดำเนินการ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องรองบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด คือ ถนนสายบางแนะ จนไปถึงถนนสายบางตง ซึ่งจากเมื่อปลายปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำงบที่ได้นั้นไปซ่อมแซมในเรื่องของน้ำประปา ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากในการซ่อมแซม จึงเหลืองบไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อได้ 

          ดังนั้นจึงต้องรองบประมาณในรอบปีต่อไปจึงจะได้ไปซ่อมแซมในส่วนตรงถนนที่ชำรุด แต่คาดว่าน่าจะได้ซ่อมถนนหลังจากเดือนกันยายน ปี 2561 และเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปซ่อมแซมถนนบริเวณนั้นบ้างแล้ว แต่ด้วยช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน และบริเวณนั้นมีการใช้รถใช้ถนนมาก จึงทำให้ถนนมีความชำรุดอยู่บ่อยครั้ง 

          ถึงอย่างไรเจ้าหน้าที่หากได้รับงบประมาณแล้วจะเร่งซ่อมแซมถนนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแน่นอน