เด็กถูกทอดทิ้ง

07 ต.ค. 2552
1.4 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในความอุปการะ จำนวน 2 ราย 1. ด.ช.สุชาติ นามบุตร เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 บิดาชื่อ นายมานพ อารีย์ มารดาชื่อ น.ส.พิกุล นามบุตร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี

 2. ด.ช.สินสิริ กิจธนธำรงค์ เกิดวันที่ 19 กันยายน 2550 มารดาชื่อ น.ส.เพ็ชร์วลัย กิจธนธำรงค์ ประสบปัญหาทางครอบครัว จึงฝากบุตรไว้ชั่วคราว ต่อมามารดาเสียชีวิต เด็กขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
 หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ขอให้นำหลักฐานสูติบัตรของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ 1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือโทร.0-2584-7253 และ 0-2584-7255 ต่อ 117 ในวันและเวลาราชการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง