royal coronation
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ความรู้

ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญางานหัตถศิลป์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 08:30 น.
อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9,ครูชูเกียรติ เนียมทอง,แหวนกลไก,ครูนิเวศ แววสมณะ,หุ่นกระบอกไทย,ครูสำเริง แดงแนวน้อย,หัตถกรรมแกะสลัก,อัมพวัน พิชาลัย,ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา,SACICT,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน,อัตลักษณ์ แห่งสยาม ครั้งที่ 9 อัตลักษณ์ แห่งสยาม ศิลปวัฒนธรรม
Shares :
เปิดอ่าน 9,310 ครั้ง

สุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือครูศิลป์ ครูช่าง และทายาทระดับประเทศ

ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์-ผ้าปะลางิง

          ยังคงเดินหน้ามุ่งปลูกฝังค่านิยมในงานศิลปหัตถกรรมให้อยู่คู่กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นโดยเน้นการนำเสนอเรื่องราวองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมหรือผู้รับการถ่ายทอดอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นผู้นำในการสร้างโอกาส ชี้นำทางให้คนไทยได้นำทักษะด้านงานศิลปหัตถกรรม สร้างอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้นำคุณค่าและความงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เตรียมจัดงาน “อัตลักษณ์ แห่งสยาม ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” พบสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือครูศิลป์ ครูช่าง และทายาท ระดับประเทศ

  อัมพวัน พิชาลัย

         อัมพวัน พิชาลัย เผยว่า “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” หมายถึง "ผืนแผ่นดินไทยที่กระจายความเป็นหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าในทุกอณู” โดยรวบรวมสุดยอดผลงานแห่งภูมิปัญญาเชิงช่างหัตถศิลป์จากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 150 คูหา แบ่งโซนการจัดงานออกเป็น 3 โซน คือ โซนที่หนึ่ง “จากเวหาจรดบาดาล” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 25 ราย และจัดนิทรรศการ “มรดกศิลป์” เพื่อเผยแพร่ผลงาน เกียรติประวัติ รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิดแรงบันดาลใจในการทำงานหัตถกรรม ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในปีที่ผ่านมากว่า 30 ชิ้นงาน อันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยกันอนุรักษ์รักษางานศิลปหัตถกรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป

ครูสำเริง แดงแนวน้อย-หัตถกรรมแกะสลักไม้

ครูนิเวศ แววสมณะ-หุ่นกระบอกไทย

          โซนที่สอง “หัตถกรรม..หัดทำมือ” กิจกรรมเวิร์กช็อปงานของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม วันละไม่น้อยกว่า 3 รอบ สำหรับโซนที่สาม “ตลาดหัตถศิลป์” ส่วนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในสาขาต่างๆ แบ่งเป็น 4 โซนจำหน่าย ประกอบด้วย โซน “เริงลม หรรษา” (ประเภทการละเล่น หนังตะลุง เครื่องดนตรี) โซน “ภูษา ธารา” (ประเภทงานผ้า) โซน “แผ่นดินทอง” (ประเภทหัตถศิลป์ชั้นสูง เครื่องทอง เครื่องเงิน) และโซน “เพลินไพร” (ประเภทงานไม้ หวาย จักสาน)

ครูชูเกียรติ เนียมทอง-แหวนกลไก

          ทั้งนี้ ได้นำตัวอย่าง 9 ผลงานหัตถศิลป์ที่มีความโดดเด่นและคงความเป็นอัตลักษณ์แห่งสยามมาจัดแสดงและร่วมพูดคุยกับ ครูสำเริง แดงแนวน้อย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2561 ผู้ขึ้นชื่อในช่างสิบหมู่ศิลปากรกับการดำรงรักษา สืบสานงานแกะสลักไม้ตามแบบราชสำนักมากว่า 62 ปี ตามแบบโบราณราชประเพณีดั้งเดิมด้วยฝีมือเชิงช่างชั้นสูง โดยเฉพาะเครื่องประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพบุคคลชั้นเจ้านายหลายพระองค์ ร่วมด้วย ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ผู้ชุบชีวิต “ผ้าปะลางิง” ที่สาบสูญไปนานกว่าร้อยปีให้กลับมาสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมุสลิมชายแดนใต้ และ ครูชูเกียรติ เนียมทอง ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2561 กับผลงานโดดเด่น “แหวนกลไก” ภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเมืองจันทบุรี ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และชมการแสดง “เชิดหุ่นคน” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำโดย ครูนิเวศ แววสมณะ

          ชมงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9” ได้ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบอลรูม, รีเซฟชั่นฮอลล์ และห้องประชุม 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น.

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ