วธ.ประกาศชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม

01 ต.ค. 2552
606
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ฉลองสู่ปีที่ 8 วธ.ประกาศชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น “ธีระ” เตรียมมอบรางวัล 2 ต.ค.นี้ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้

 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 3 ตุลาคมนี้ และการก้าวสู่ปีที่ 8 วธ. ได้ประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ทางวัฒนธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อความอยู่ดี มีสุข ของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 จากผู้มีผลงานโดดเด่นทั่วประเทศ ผลปรากฎว่า มีผู้ได้การคัดเลือกทั้งหมด 165 ราย ดังนี้

 ด้านศาสนา 19 ราย อาทิ พระราชปราจีนมุนี จ.ปราจีนบุรี พระราชวรเมธี จ.ราชบุรี พระราชรัตนวราภรณ์ จ. พระนครศรีอยุทธยา พระสมุห์ทองใส เขมวโร จ.นนทบุรี นายมานิตย์ โตเมศร์ กรมการศาสนา และนายยะโก๊ป หร่ายมณี จ.ปัตตานี ด้านศิลปะ 18 ราย อาทิ พระครูโกวิธ เขมจาโร จ.เชียงใหม่ นายกมลศักดิ์ สังขะรมณ์ จ.ยโสธร พันเอกนิเวศ เกิดผล จ.ลพบุรี นายรุสลี บินดอเลาะ จ.นราธิวาส และ นายวิวัฒน์ จิตนวล จ.สงขลา ด้านวัฒนธรรม 21 ราย อาทิ นายกัมพล สุภาแพ่ง จ.เพชรบุรี ดร. นันทสาร สีสลับ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ ขันธเลิศ จ.ตาก นายลิขิต จินดาวัฒน์และนายสุเทพ ม่วงศิริ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 20 ราย อาทิ พระธรรมปิฏก จ.สระบุรี นายชวลิต คำเพ็ง จ.อุตรดิตถ์ ดร.ทรงคุณ จันทจร จ.มหาสารคาม นายวินัย ปัจฉิม จ.ลพบุรี คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ กรมศิลปากร และด้านการสนับสนุนช่วยเหลือ อุปถัมภ์ บริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 87 ราย อาทิ พระธรรมดิลก จ.ขอบแก่น พระสุนทรกิตติคุณ จ.พะเยา ประชาชนทั่วไปได้แก่ นายกฤษฎา เตชะเกษม นายก่อเกียรติ พานิชยารมณ์ นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ดร.สุขุม นวพันธ์ นายสุชาติ โชว์วิวัฒนา นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ส่วนที่เป็นหน่วยงาน อาทิ เทศบาลตำบลโคกหล่อ จ.ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 จ.ปัตตานี และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย เป็นต้น

 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับการประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม แบบบูรณาการเป็นองค์รวม ระดับประเทศ รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 3..สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ส่วนรางวัลระดับดี ได้แก่ 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 3.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 4.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และ 6.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง