สำนักงานเขตบางเขน ตรวจสอบแล้วพบว่า ถนนซอยรามอินทรา 5 แยก 18 มีสภาพถนนเป็นลูกรัง และมีรถยนต์บรรทุกดินวิ่งเข้า-ออก เมื่อมีฝนตกทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทางเขตได้สำรวจ ออกแบบ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำแล้ว ตามสำเนาใบประมาณราคาที่แนบ
 ในเบื้องต้นได้นำรถไปปรับเกรดพื้นและประสานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา ขอสนับสนุนหินคลุกไปลงกลบหลุมบ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว
นายณรงค์ การุณยธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตบางเขน