ปัญหานี้ผมเคยโทรศัพท์สอบถามกับทางศูนย์บริการแล้ว ได้รับคำตอบว่า ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันยังตกลงเรื่องค่าเช่าคู่สัญญาณกับทางเอไอเอสไม่ได้ ซึ่งผมเป็นผู้ใช้บริการจึงต้องรับปัญหานี้ ทางศูนย์ก็ไม่มีคำตอบอะไรที่ชัดเจน ได้แต่บอกว่า ต้องรอข้อตกลงกันก่อน แต่นี่ก็ล่วงเลยมาเป็นปีแล้วครับ ปัญหาก็ยังเหมือนเดิม แถมเดี๋ยวนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิม ทุกครั้งที่โทรหาระบบเอไอเอสจะติดต่อไม่ได้ ระบบอัตโนมัติแจ้งว่า เครือข่ายปลายทางยังไม่ว่าง
 อยากถามผู้บริหารของฮัทช์ว่า จะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อใด เพราะตอนนี้ผมและผู้ใช้บริการระบบฮัทช์ได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะปัญหาของฮัทช์กับทางเอไอเอสเป็นเรื่องของธุรกิจที่ต้องตกลงกัน แต่ทำไมความเดือดร้อนต้องมาตกอยู่กับผู้ใช้บริการครับ
ศุภชัย
ตอบ
 การโทรไม่ติดหรือโทรติดยากเป็นปัญหามานานแล้ว เนื่องจากผู้ให้บริการรายอื่น ต้องการให้ฮัทช์และ กสท โทรคมนาคม ยอมรับอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่ายหรือไอซี ที่ 1 บาท ต่อ 1 นาที ในขณะที่ฮัทช์และ กสท โทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและอยู่ในฐานะผู้ให้บริการระบบซีดีเอ็มเอ ต้องการอัตราค่าเชื่อมโยงที่ 21 สตางค์ เนื่องจากเป็นอัตราที่คำนวณตามหลักปฏิบัติของ กทช และ มาตรฐานสากล ซึ่งมีความเป็นธรรม และเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการ
 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด หรือ ฮัทช์ ชี้แจงว่า จากรายงานของทีมวิศวกรผู้ดูแลเครือข่ายของฮัทช์ ยืนยันว่า "ปัญหาโทรไม่ติด" ไม่ได้เกิดจากเครือข่ายของฮัทช์ เห็นได้จากการโทรภายในเครือข่ายของฮัทช์หรือการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ซึ่งก็ไม่พบว่ามีปัญหาโทรไม่ติด
 เครือข่ายซีดีเอ็มเอของฮัทช์เพียงพอที่จะรองรับปริมาณการโทรได้อีกจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1 ล้านกว่าราย ของตลาดผู้ใช้บริการมือถือทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ 55 ล้านราย ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่น่าจะสร้างผลกระทบให้เกิดการแออัดของสัญญาณในเครือข่ายใดๆ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ฮัทช์ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กสท โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) รวมถึงเรียกร้องผู้ให้บริการรายอื่นร่วมกันตรวจสอบระบบเครือข่ายปลายทาง เพื่อแก้ไขให้หมายเลขของฮัทช์ติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการรายอื่นได้ตามปกติ
 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บอกว่า ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เรื่องก็ยังเงียบ เพราะอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กทช
 กทช ก็เงียบ...
ลุงแจ่ม