"เข็ด" ทำประกันชีวิต

01 ต.ค. 2552
1.5 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ผมเคยร้องเรียนเกี่ยวกับเงินค่าเวนกรมธรรม์ที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทเอไอเอ เมื่อประมาณวันที่ 12 เมษายน 2552 ทำให้เอไอเอติดต่อมา แล้วบอกผมว่าสัญญาเป็นอย่างนั้นจริงๆ หมายถึงว่า สัญญาที่เอไอเอเก็บไว้กับที่ให้ลูกค้าน่ะเขียนไม่น่าจะเหมือนกัน ซึ่งผมก็รู้ว่าพลาดไปแล

แต่แล้วผมก็พลาดอีก จากครั้งนั้นผมก็เสียความรู้สึกกับเอไอเอมาก จึงอยากยกเลิกกรมธรรม์ของภรรยาที่ผมทำไว้ด้วย กรมธรรม์ T 102725953 ครบกำหนด 3 กันยายน ของทุกปี ผมจึงไม่ส่งค่าเบี้ยคิดว่าจะให้กรมธรรม์เปลี่ยนแปลงหรือปิดไปเอง แต่ผมก็พลาดอีกจนได้มีใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิตว่ามียอดเงินต้องชำระจากการที่เอไอเอขอหักเงินผ่านบัญชี จำนวน 5,403 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2552 ผมจึงโทรศัพท์ไปสอบถามทั้งสองแห่ง ซึ่งยืนยันตรงกันว่าผมได้ทำเอกสารยินยอมให้หักบัญชีจากบัตรเครดิต มีเอกสารบันทึกเป็น PDF นำเสนอโดยตัวแทนประกันของภรรยาเมื่อปี 2008 ตัวแทนได้เสนอว่าปี 2008 ให้ผมลงลายมือชื่อยินยอมหักบัญชีจากบัตรเครดิต
 ตรงนี้แหละครับที่เป็นความสะเพร่าของผม ผมคิดว่าจะเป็นการหักชำระแค่ปีเดียว จึงลงลายมือชื่อพร้อมหมายเลขบัตรเครดิตเอไอจี โดยมิได้กรอกหรืออ่านรายละเอียดได้ถูกต้องตามต้องการว่าให้หักแค่ปีเดียว
 ผมเข็ดจริงๆ ครับ กับการทำประกันชีวิต อยากเตือนผู้อื่นที่ต้องการหลักประกันในชีวิตให้ศึกษาการทำประกันชีวิตว่าต้องการอะไร ต้องอ่านสัญญาให้ดีให้เข้าใจไม่ต้องรีบร้อนทำ เพราะเกรงใจตัวแทนหรือทำเพราะตัวแทนท่าทางน่าไว้ใจ จะเวนคืนกรมธรรม์ควรสำเนาเก็บไว้ด้วย
กอบชัย พวจตุรพัฒน์
ตอบ
 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) ชี้แจงว่า กรมธรรม์ที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกฉบับจะต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตรงกับที่บริษัทได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
 เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันชีวิตชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตในเวลาใดๆ ก็ได้ด้วยการงดส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่หากได้ส่งเบี้ยประกันภัยมา 3 ปีแล้วก็ชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จจากผู้รับประกันภัย (มาตรา 894 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
 กรณีผู้เอาประกันต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การงดส่งเบี้ยประกันภัยโดยไม่แจ้งบริษัทประกัน บริษัทจะไม่รู้เลยว่าผู้เอาประกันต้องการยกเลิก ในการยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งขอเวนคืนกรมธรรม์พร้อมส่งต้นฉบับกรมธรรม์ให้บริษัท เพื่อดำเนินการคำนวณมูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรม์ให้ กรณีเช่นนี้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิตจะสิ้นสุดลง นับแต่วันที่ขอเวนคืนกรมธรรม์ 
 ส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต หากผู้เอาประกันภัยจะยกเลิกการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตจะต้องแจ้งขอยกเลิกต่อธนาคาร เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยได้มอบความยินยอมในการหักเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยไว้ก่อนแล้ว 
ลุงแจ่ม

แท็กที่เกี่ยวข้อง