ตรวจแล้ว...ไม่พบในเครื่องสำอาง

01 ต.ค. 2552
177
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

แร่ใยหินจัดเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง หากสูดดมเข้าร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานาน สามารถก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ เผย อย. ได้เฝ้าระวังและลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งเด็กโรยตัว แป้งพัฟ และบลัชออน เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว แต่ก็ไม่พบการปน

ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและอยา (อย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (ฮู) ได้กำหนดให้แร่ใยหิน หรือแอสเบสทอส (Asbestos) เป็นสารอันตรายที่สามารถก่อมะเร็งปอดในคนได้ หากหายใจเอาสารนี้เข้าไปมากๆ ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน แต่กว่าจะแสดงอาการเจ็บป่วยก็เมื่อเวลาผ่านไปแล้วหลายปี ดังนั้นในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน รวมทั้ง ประเทศไทยได้ห้ามใช้แร่ใยหินเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางแล้ว โดยได้กำหนดในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2551 ลำดับที่ 757 ส่วนที่เคยมีข่าวว่าพบเครื่องสำอางปนเปื้อนของสารดังกล่าว นั้น อย.ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 36 รายการ เช่น แป้งเด็กโรยตัว แป้งพัฟ บลัชออน เป็นต้น ส่งตรวจวิเคราะห์หาแร่ใยหิน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนของสารนี้ในทุกตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 อย.ได้เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่วางจำหน่าย ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบหาสารห้ามใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า อย.ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ แต่เพื่อความปลอดภัย ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างระมัดระวัง โดยเครื่องสำอางที่จะซื้อต้องมีฉลากภาษาไทย ให้สังเกตจะต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่  ชื่อและประเภท สารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้า ครั้งที่ผลิต เดือน ปีที่ผลิตปริมาณสุทธิ และต้องซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน รวมทั้งมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุที่ตั้งผู้ขายอย่างชัดเจน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


แท็กที่เกี่ยวข้อง