เร่งงานวัฒนธรรมจังหวัดต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

30 ก.ย. 2552
106
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"ธีระ” แจงงบวธ. เร่งสั่งงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จดลิขสิทธิ์พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลกลางลงเว็บไซต์ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” ของวธ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งตนได้มอบนโยบายและเร่งรัดสั่งการไปยังข้าราชการทุกหน่วย โดยเฉพาะวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้ดำเนินการรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดและทำการสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตร เพื่อเตรียมรองรับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ครีเอทีฟ อีโคโนมี) ของรัฐบาล ขณะเดียวกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั้งหมด นำมาเข้าระบบในศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรมและบรรจุลงเว็บไซต์ของกระทรวง

 “ในปี 2553 เรามีงบ 35 ล้านบาทสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ของวธ. ให้ทันสมัย ต่อไปทุนทางวัฒนธรรมทั้งหมดก็จะมาอยู่ในนี้เพื่อเป็นข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สำหรับใช้อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นฐานรายได้ใหม่ของประเทศ ” รมว.วธ. กล่าว

 นายธีระ กล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณที่วธ.ได้รับประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 4,348 ล้านบาท แบ่งออกเป็นด้านการแก้ไขปัญหาภาคใต้ 133 ล้านบาท ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 83 ล้านบาท ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 673 ล้านบาท ด้านภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 1,378 ล้านบาท ด้านทุนทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 810 ล้านบาท และการนำองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้ใช้ประโยชน์ 1,271 ล้านบาท เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แท็กที่เกี่ยวข้อง