เปิดเว็บไซต์สังฆราชาลงนามถวายพระพร

30 ก.ย. 2552
357
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระพุทธรูปฉลองพระชนมวาร แก่ จ.กาญจบุรี พร้อมประทานพระพุทธชินสีห์แก่พระอารามหลวงทั่วประเทศ ฉลองพระชันษา 96 ปี ด้านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตักบาตร 1 ต.ค. ขณะที่สำนักเลขานุการเปิดเว็บไซต์สังฆราชา ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ครบ 8 รอบ ในวันที่ 3 ตุลาคม สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดพิธีประทานพระพุทธรูปฉลองพระชนมวาร พระประจำวันศุกร์ ขนาดสูง 174 ซม. เพื่อนำไปประดิษฐานยังหอสมเด็จพระญาณสังวรฯ จ.กาญจนบุรี และประทานพระพุทธชินสีห์ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และพระอารามหลวงทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

 พร้อมจัดทำเว็บไซต์สังฆราชา www.sangharaja.org รวบรวมพระประวัติ พระศาสนกิจ ของสมเด็จพระสังฆราช ขึ้นเป็นครั้งแรก ให้ประชาชนศึกษาพระประวัติ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ส่วนในวันงานสำนักเลขานุการฯ จะจัดให้ประชาชนมาลงนามจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดแรกที่สำนักเลขานุการฯ จุดที่ 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มารับบิณฑบาต 200 รูป บริเวณถนนพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศ เวลา 07.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบพิธีถวายสังฆทานในพระอุโบสถ และเป็นประธานในการตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป เวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและชมนิทรรศการสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา 96 ปี ณ อาคารฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช

 จากนั้นไปชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน เวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาบาลี ณ ชั้น 2 อาคาร สว ธรรมนิเวศ เวลา 16.00น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล ถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ

 วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ เวลา 15.00น. พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ พร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม 18 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระภิกษุอีก 897 รูป ณ พระอุโบสถ และอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เวลา 16.00 น. คณะธรรมยุต เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระกุศล ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง