วธ.ร่วม“ประชุมยูเนสโกหาทางป้องกันภาษาพื้นเมืองสูญ

29 ก.ย. 2552
75
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

วธ. ร่วม “ประชุมยูเนสโก ครั้ง 35” หาทางป้องกันเผ่าพื้นเมืองและภาษาพื้นเมืองสูญหาย

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552  นางโสมสุดา ลียะวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 - 23 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 35 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีหน่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านวิทยาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศไทย ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายด้านการศึกษา และคณะผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ส่วนด้านวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวกับ วธ. จะมีนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษา วธ. และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กรมศิลปากร รวมทั้งตนจะเข้าร่วมประชุมด้วย

 นางโสมสุดา กล่าวอีกว่า  วาระการประชุมที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมมีทั้งหมด 3 เรื่อง  1.ร่างคำประกาศความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรม (โบราณวัตถุ) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีหลายประเทศถูกขโมยโบราณวัตถุไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ดังนั้น การประชุมครั้งเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการท้วงคืนโบราณวัตถุของแต่ละประเทศ   2. การหารือเรื่องการศึกษาเบื้องต้นด้านเทคนิคและกฎหมายเรื่องมาตรการ/เครื่องมือในการปกป้องชนเผ่าพื้นเมืองและภาษาพื้นเมืองที่อยู่ในภาวะอันตราย รวมถึงการศึกษาผลลัพธ์ของโครงการที่ยูเนสโกให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการสำรวจของยูเนสโกพบว่า ชนเผ่าพื้นเมืองและภาษาพื้นเมืองในหลายประเทศกว่า  400  เผ่ากำลังจะสูญหายไป  ซึ่งยูเนสโกเห็นว่าควรจะต้องช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ไว้ และ 3. เรื่องการศึกษาเบื้องต้นด้านเทคนิคและกฎหมายเรื่องความต้องการที่จะหามาตรการการป้องกันเกี่ยวกับการสงวนรักษา/อนุรักษา/อนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ วธ. จะรายงานความคืบหน้าในส่วนของการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของประเทศไทย เพื่อให้นานาชาติรับทราบ รวมทั้งรายงานสถานการณ์การลักลอบค้าโบราณวัตถุในประเทศด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง