ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้สถานการณ์จะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วง 10 กว่าปีที่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์รุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเลย ทุกย่างก้าวของผู้คนในพื้นที่ยังต้องฝากไว้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปดูการฝึกซ้อมของทหาร และ ชรบ.หรือชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ไปติดตามรายงานกับชุตินันท์ เพชรากานต์

ที่ค่ายมหาจักรสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลาแห่งนี้ ถูกใช้เป็นที่ฝึกยุทธวิธีของทหารและ ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน หลายคนอาสาเข้ามาทำงานนี้อย่างเต็มใจ แม้จะรู้ดีว่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายก็ตาม การฝึกที่หนักก็เพื่อทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่   เป้าหมายเพื่อต้องการให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการใช้อาวุธสำหรับปฎิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นพื้นที่นี้คือ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ถือเป็น 1 ในพื้นที่เขตสีแดงของสามจังหวัดชายแดนถาคใต้ ถึงแม้สถานการณ์สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้นั้นจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตั้งด่านจุดตรวจทั้งทางบกและยังมีชุดปฎิบัติลาดตระเวนทางน้ำ ในการตรวจพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ รองผู้บัญชาการกองร้อยที่ 5 ค่ายมหาจักรสิรินธร พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ บอกถึงสาเหตุที่ต้องมี ชรบ.เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองคนในพื้นที่ของตนเอง โดย ชรบ.จะมีอาวุธประจำกายคือ ปืนลูกซอง 5 นัด ส่วนคุณสมบัติของ ชรบ. ต้องเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง มีภูมิลำเนาหรือที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน และที่สำคัญเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สำหรับภารกิจของ ชรบ.คือต้องอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย  สืบสวนหาข่าว  เฝ้าระวังสถานการณ์สำคัญจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย