ขณะนี้ในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เช่นเดียวกับพื้นที่ท้ายน้ำปิงที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กำลังเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำรุนแรงกว่าทุกปี ไปติดตามสถานการณ์กับคุณเกรียงไกร รัตนา ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

พื้นที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แม่น้ำปิง เริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จากการกักน้ำ และฝนทิ้งช่วง ทำให้พี่น้องชาวสวนลำไยในพื้นที่ กำลังประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ มีโอกาสจะเกิดการแย่งน้ำกันได้เนชั่นทีวีลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบว่าในขณะนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่อย่างน้ำแม่ปิง มีสภาพแห้งขอด และล่าสุดทางสำนักชลประทานก็มีการงดจ่ายน้ำเพื่อทำการเกษตร เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ในการทำเกษตร ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกลำไยของ อ.จอมทอง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 57,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ภัยแล้งก็เริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกร คือทำให้เกิดทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้เกษตรกรต้องมีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงที่เกิดภัยแล้ว โดยหันไปใช้วิธีสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อรดต้นลำไยเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นลำไยไม่ให้ยืนต้นตาย แต่ด้วยภัยแล้งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและอากาศที่ร้อนจัด ทำให้น้ำบาดาลก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ในบางพื้นที่เกษตรกรเกิดข้อพิพาทกันในเรื่องการใช้น้ำและไฟฟ้า ทำให้เกษตรกรต้องมีการพูดคุย หาแนวทางร่วมกันในการใช้น้ำ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้น้ำทุกคนเกษตรกรในพื้นที่ยังต้องลุ้นว่าภายในช่วง 7 วันนี้ จะมีฝนตกลงมาหรือไม่ เพราะถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โอกาสที่ต้นลำไยทั้งหมดจะยืนต้นตายมีสูง รวมถึงเกษตรกรก็มีการติดตามข่าวสารการช่วยเหลือจากภาครัฐ ว่าจะนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างไร