ครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์คันกั้นน้ำแตก จากเพจเฟซบุ๊ก เป็นเรื่อง เป็นลาว ได้โพสต์เรื่อราวระบุไว้ว่า 

 

"ขวบปี..เขื่อนแตก
สะหนามไช..สนามชีวิต
ชาวบ้านได้เงินชดเชยแค่ 50%
***
ครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์คันกั้นน้ำ D แตก ส่งผลให้มวลน้ำจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ถล่มหมู่บ้านจมหายไป 12 หมู่บ้าน
23 ก.ค.2562 ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านดงบาก เมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ ท่านเล็ด ไชยะพอน เจ้าแขวงอัตตะปือ ได้เป็นประธานมอบเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัย 4 หมู่บ้าน
***
คณะกรรมการประเมินทรัพย์สิน มีมติจ่ายแค่ 50% ก่อน เพราะยังขาดแคลนงบประมาณ
รายละเอียดการจ่ายเงินชดเชย 50% ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจครัวเรือน จากกรณีเขื่อนแตก จำนวน 587 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน
***
- บ้านสะหมอง 75 ครัวเรือน มูลค่า 4 พันล้านกว่ากีบ
- บ้านท่าหิน 184 ครัวเรือน มูลค่า 8 พันล้านกว่ากีบ
- บ้านโคกก่อง 225 ครัวเรือน มูลค่า 8 พันล้านกว่ากีบ
- บ้านท่าแสงจัน 103 ครัวเรือน มูลค่า 5 พันล้านกว่ากีบ
รวมจ่ายเงินชดเชยทั้งสิ้น 2 หมื่น 6 พันล้านกีบ 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท แลกได้ 287 กีบ)
***
คำว่า เศรษฐกิจครัวเรือน หมายถึงพาหนะ เครื่องใช้ครัวเรือน สัตว์เลี้ยง เครื่องใช้กสิกรรม ฯลฯ ส่วนสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และพืชผล รวมถึงอัฐิธาตุของบรรพบุรุษ ยังไม่ได้รวมไว้ในค่าชดเชยรอบนี้ 
***
สำนักข่าว Rfa Laos รายงานว่า ชาวบ้านไม่พอใจการประเมินค่าเสียหายทรัพย์สินในครัวเรือน บางครอบครัว เสียหาย 20 ล้านกีบ กรรมการประเมินให้ 8 ล้านกีบเท่านั้น"