ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดูแลปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จะทำอย่างไรไม่ให้ราคาสินค้าแพงผิดปกติ รวมทั้งดูแลปัญหาเงินบาทแข็งค่า

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลินท์ สารสิน ระบุ ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลปัญหาเงินบาทแข็งค่า ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้เงินบาทอ่อนค่ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดูแลปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จะทำอย่างไรไม่ให้ราคาสินค้าแพงผิดปกติ